Υποτροφίες από τον Ροταριανό Όμιλο Κέρκυρας για δύο φοιτητές - τριες

Υποτροφίες από τον Ροταριανό Όμιλο Κέρκυρας για δύο φοιτητές - τριες

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο ποσόν των 3.600,00 € και θα χορηγείται σε 9 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 400,00 €.

10
Νοεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Ροταριανός Όμιλος Κέρκυρας ανακοίνωσε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 προτίθεται να χορηγήσει ΔΥΟ (2) υποτροφίες σε φοιτητές – φοιτήτριες των οποίων η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στον Νομό Κέρκυρας και οι οποίοι σπουδάζουν σε προπτυχιακό επίπεδο σε αναγνωρισμένα από την Ελληνική Πολιτεία πανεπιστήμια της ημεδαπής.

Η υποτροφία χορηγείται μόνο για σπουδές πλήρους παρακολούθησης και έχει ετήσια διάρκεια με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό υποτροφιών του Ροταριανού Ομίλου Κέρκυρας.

Το ύψος της υποτροφίας ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 στο ποσόν των 3.600,00 € και θα χορηγείται σε 9 ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 400,00 €.

Γενικές προϋποθέσεις – όροι χορήγησης των υποτροφιών ορίζονται οι παρακάτω:

Ο τόπος μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του/της υποψηφίου να είναι ο Νομός
Κέρκυρας.
Η περιορισμένη οικονομική δυνατότητα των υποψηφίων και των οικογενειών τους.
Ο βαθμός εισαγωγής ή η επίδοση κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
Η ηλικία των υποψηφίων να μην υπερβαίνει το 25ο έτος.

Προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2021 ημέρα Τρίτη,
μετά την οποία καμία αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται ταχυδρομικά στην διεύθυνση:

Προς το Ροταριανό Όμιλο Κέρκυρας
Τ.Θ.169 - 49100 – Κέρκυρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα σχετικά έντυπα από τα εξής σημεία:

Από το site του Ομίλου: www.rotary-kerkyra.gr,
Από το Φροντιστήριο «Παιδεία», πλ. Σαρόκο, κ. Γ. Πανδής,
από το Φαρμακείο του κ. Κωνσταντίνου Τέκτων Μ. Μεθοδίου 7,
από το υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στον πεζόδρομο της οδ. Σαμάρα, κ. Γ. Μπούζας 
και κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο του Ομίλου, κ. Γεώργιο Πανδή, τηλ. 6977985930.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ