Οι διαπιστώσεις του ΕΑΓΜΕ για τις πλημμύρες στην Κέρκυρα

Οι διαπιστώσεις του ΕΑΓΜΕ για τις πλημμύρες στην Κέρκυρα

Εκτός των κατολισθήσεων καταγράφονται σημαντικές πτώσεις πρανών και προβλήματα σε επίπεδο διευθέτησης υδάτων.

27
Οκτωβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τις πρώτες διαπιστώσεις και δυνατές παρεμβάσεις στα σημεία που υπέστησαν ζημίες διαφόρων βαθμίδων από την πρόσφατη πλημμύρα έκανε γνωστές σήμερα το μεσημέρι στη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών το οποίο ήρθε στο νησί μετά από πρόσκληση της Δημάρχου.
 
Το κλιμάκιο του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. βρίσκεται στο νησί μας από την περασμένη Δευτέρα και συνοδευόμενο από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους μετέβη σε όλα τα σημεία που έχουν καταγραφεί ζημιές προκειμένου να παρέχει στο Δήμο την απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Όπως επεσήμανε το κλιμάκιο στη Δήμαρχο Μ. Υδραίου με την οποία είχε συνάντηση σήμερα παρουσία και των αντιδημάρχων Τεχνικών Υπηρεσιών και Καθαριότητας Ν. Καλόγερου και Γιάννη Σερεμέτη αντίστοιχα, εκτός των κατολισθήσεων καταγράφονται σημαντικές πτώσεις πρανών και προβλήματα σε επίπεδο διευθέτησης υδάτων.



Κοινή διαπίστωση του κλιμακίου με αυτό της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου (το οποίο ήρθε επίσης στην Κέρκυρα την περασμένη εβδομάδα) ήταν ότι υπάρχουν σημαντικές κατολισθήσεις και  υποχωρήσεις πρανών λόγω του ότι τα εδάφη στην περιοχή δεν είναι βραχώδη. Επίσης, απαιτείται διαβαθμισμένη τεχνική για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σε κάθε περίπτωση, το κλιμάκιο του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. αναμένεται να γνωστοποιήσει στο Δήμο εντός των ημερών τεχνική έκθεση την οποία θα καταρτίσει και στην οποία θα καταγράφονται λεπτομερώς  οι αυτοψίες τις οποίες πραγματοποίησε, τα συμπεράσματα και οι ενδεδειγμένες τεχνικές παρεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν.

Η Δήμαρχος ζήτησε από το κλιμάκιο να παράσχει την εξειδικευμένη εκείνη γνώση και γνώμη για το τι τεχνικά έργα ενδείκνυται να πραγματοποιηθούν προκειμένου καί τα προβλήματα που έχουν σημειωθεί να αντιμετωπιστούν αλλά να αποφευχθεί και ο κίνδυνος νέων ζημιών και καταστροφών στο μέλλον. Μάλιστα, συμφωνήθηκε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ Δήμου, Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και Ιονίου Πανεπιστημίου προκειμένου να τοποθετηθούν ειδικοί αισθητήρες μέτρησης  επικινδυνότητας εδαφών σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Από την πλευρά του το κλιμάκιο του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. ευχαρίστησε για την άψογη συνεργασία που είχε με τα στελέχη του Δήμου και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και στάθηκε στην παροχή προτεινόμενων τεχνικών για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων ανά περιοχή. Σε γενικές γραμμές, απαιτούνται διαμορφώσεις πρανών σε βαθμίδες, λιθορριπές, κατασκευή συρματοκιβωτίων, διανοίξεις αποστραγγιστικών τάφρων και διευθέτηση απορροής ομβρίων.

Όπως επεσήμανε η Δήμαρχος Μ. Υδραίου ευχαριστώντας τα στελέχη του Ε.Α.Γ.Μ.Ε. για την άμεση ανταπόκριση, η αναλυτική και εκτενής τεχνική έκθεση του κλιμακίου θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων να προχωρήσει στις κατάλληλες  ενέργειες και έργα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Για το σκοπό αυτό, όπως τόνισε η κ. Υδραίου απαιτείται ιδιαίτερη στήριξη και από την κεντρική Πολιτεία τόσο σε επίπεδο χρηματοδοτήσεων όσο και σε επίπεδο τεχνογνωσίας,  ώστε να καταρτιστούν οι σωστές μελέτες και να γίνουν οι κατάλληλες παρεμβάσεις που θα ελαχιστοποιήσουν τυχόν δυσμενείς συνέπειες στο μέλλον.