Τετάρτη 04.10.2023 ΚΕΡΚΥΡΑ

Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη 27/10 το δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας

δημοτικό συμβούλιο
22 Οκτωβρίου 2021 / 17:18

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας

θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσεκψη την 27η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 έως 00:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
 1.  
Ερωτήσεις –Ανακοινώσεις
 1.  
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βόρειας Κέρκυρας οικονομικού έτους 2021 (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 1.  
Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού κλειστού κινητού ΣΜΑ στον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας χωρητικότητας 50 τόνων ανά ημέρα (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 1.  
Αίτημα για απόφαση ένταξης στο έργο με τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» 
 1.  
Μελέτη βιολογικού Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου (Εισηγητής: Σπυρίδων Ασπιώτης)
 1.  
Ενοικίαση ακινήτου από Eurobank για τις ανάγκες στέγασης των μηχανημάτων έργου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 1.  
Συζήτηση για θέματα που αφορούν τη Λιμνοθάλασσα Αντινιώτη (Εισηγητής: Σπύρος Βάρελης)
 1.  
Έγκριση των Φύλλων Αυτοτελών Οικισμών 2021 για την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Εισηγητής: Δήμαρχος)
 1.  
Συζήτηση για ζητήματα που αφορούν το Κλειστό Γυμναστήριο Βόρειας Κέρκυρας (Εισηγητής: Κώστας Ρούσσινος)
 1.  
Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Σπυρίδων Βάρελης)
 1.  
Ορισμός εκπροσώπων Σχολικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)
 1.  
Μετονομασία Γυμνασίου Καρουσάδων (Εισηγητής: Παναγιώτης Παπαδάτος)
 1.  
Ανανέωση άδειας  καλλιτέχνη-χειροτέχνη, πωλητή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (Εισηγητής: Χαρίτων Κουρτσούρης)
 1.  
Απόφαση διαπίστωσης συμμετοχής του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία με το διακριτικό τίτλο «ΕΙΘΕ» (Εισηγητής: Δήμαρχος)
 1.  
Αρτιότητες οικοπέδων (Εισηγητής: Χαρίτων Κουτσούρης)
Για όποιον δημοτικό σύμβουλο ή Πρόεδρο Κοινότητας προκύψει πρόβλημα σύνδεσης, μπορεί να δηλώσει τη συμμετοχή του και τη γνώμη – ψήφο του για κάθε θέμα, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με sms στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου είτε με έγγραφη επιστολική ψήφο