Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Θερινού Ινστιτούτου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων στην Κέρκυρα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Θερινού Ινστιτούτου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων στην Κέρκυρα

Φωτό αρχείου

από 29 Αυγούστου έως 9 Οκτωβρίου 2021 επτά Διεθνή Συνέδρια και ένα Ταχύρρυθμο Σχολείο που έκλεισαν τις εργασίες τους με εξαιρετική επιτυχία

13
Οκτωβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο του Θερινού Ινστιτούτου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας της Κέρκυρας 2021 διεξήχθησαν στο διάστημα από 29 Αυγούστου έως 9 Οκτωβρίου 2021 επτά Διεθνή Συνέδρια και ένα Ταχύρρυθμο Σχολείο που έκλεισαν τις εργασίες τους με εξαιρετική επιτυχία!

Οι επιστημονικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής: 1. Workshop on the Standard Model and Beyond, 29 Αυγούστου – 8 Σεπτεμβρίου 2021

Οι ερευνητικοί τομείς που κάλυψε ήταν:
 Η φυσική της Κβαντικής Χρωμοδυναμικής
 Η φυσική της Ηλεκτρασθενούς Αλληλεπίδρασης (το Καθιερωμένο Πρότυπο και πέρα από αυτό)
 Η φυσική του πεδίου Higgs (LHC και φυσική πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο)
 Η προέλευση της Γεύσης (μελέτη της γεύσης, παραβίαση συμμετρίας CP, προοπτικές στις μηχανές σύγκρουσης Υψηλών Ενεργειών, το Καθιερωμένο Πρότυπο και πέρα από αυτό)
 Φυσική του Νετρίνου (μηχανισμός πρόσδοσης μάζας, ποια είναι η κλίματα της νέας φυσικής, με έμφαση στα παρόντα και μελλοντικά πειράματα που αφορούν νετρίνα), φυσική πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο
 Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία (συμπ. Λεπτογέννεση, Βαρυογέννεση, Σκοτεινή Ύλη, Σκοτεινή Ενέργεια, Αξιόνια, Πληθωρισμός, Βαρυτικά Κύματα) Το συνέδριο διεξήχθη υβριδικά. Συμμετείχαν περί τους 160 συνέδρους εκ των οποίων περίπου οι 80 ήταν παρόντες, ενώ οι υπόλοιποι συμμετείχαν από απόσταση.
Δόθηκαν 131 ομιλίες.

Σημαντικό στοιχείο είναι επίσης ότι συμμετείχαν 63 νέοι επιστήμονες

Η Διεθνής Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή αποτελούταν από τους: D. Ghilencea (IFIN), J. Kalinowski (Warsaw U.), M. N. Rebelo (T. U. Lisbon), D. Varouchas (LAL Orsay), G. Zoupanos (NTU Athens) η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή αποτελούταν από τους: D. Ghilencea (IFIN) , J. Kalinowski (Warsaw U.) , S. Maltezos (NTU Athens), G. Manolakos (NTU Athens), G. Patellis (NTU Athens), N. Tracas (NTU Athens), D. Varouchas (LAL Orsay), G. Zoupanos (NTU Athens) ενώ η Διεθνής Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή από τους: F. del Aguila (Granada U.), J. J.A. Aguilar Saavedra (U. Granada), I. Antoniadis (Ecole Polyt. & CERN), R. Barbieri (SNS, Pisa), M. B. Gavela (Autonoma U., Madrid), N. Glover (Durham U., IPPP), W. Hollik (MPI, Munich), J. Kalinowski (Warsaw U.), G. Koutsoumbas (NTUA), C. Papadopoulos (NCSR Demokritos), R. Pittau (U. Granada), M. N. Rebelo (T. U. Lisbon), A. Ringwald (DESY), G. Rodrigo (IFIC Valencia), S. Sarkar (Oxford U.), E. Tsesmelis (CERN), G. Zanderighi (CERN & Oxford U.) 2. Workshop on Celestial Amplitudes and Infrared Structure of Gravity, 29 Αυγούστου – 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι ερευνητικοί τομείς που κάλυψε ήταν:
 Υπέρυθρη δομή και ασυμπτωτικές συμμετρίες της βαρύτητας και των θεωριών βαθμίδας. Ήπια θεωρήματα για θεωρίες βαθμίδας, τη βαρύτητα και τη θεωρία υπερχορδών
 Ουράνια πλάτη και η σχέση τους με σύμμορφα ήπια θεωρήματα με έμφαση στη δομή των πλατών, σχέση πλατών, διπλές δομές και οι επιπτώσεις τους ή τα ίχνη τους στη δυναμική ουράνιας σφαίρας και αντίστροφα  Άλγεβρα BMS
 Πλάτη χορδών στην ουράνια σφαίρα
 Εφαρμογές Σύμμορφων Θεωριών Πεδίου (σύμμορφα μερικά κύματα, σύμμορφα blocks, σκιες) σε Ουράνια πλάτη
 Επίπεδη τετραδιάστατη χωροχρονική ολογραφία Η Διεθνής Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή αποτελούταν από τους: A. Fotopoulos (Northeastern U.), A. Puhm (Ecole Polytechnique), S. Stieberger (LMU Munich) Το συνέδριο διεξήχθη εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Στο σύνολό του συγκέντρωσε 115 συνέδρους εκ τω οποίων οι 73 ήταν νέοι επιστήμονες. 3. Workshop on New Developments in Quantum Gravity and String Theory, 11 -18 Σεπτεμβρίου 2021
Οι ερευνητικοί τομείς που κάλυψε ήταν:
 Εκτεταμένοι φορμαλισμοί της θεωρίας πεδίων και εφαρμογές
 Γενικευμένες γεωμετρίες, αλγεβριοειδή και L-άπειρο
 Μη γεωμετρικά υπόβαθρα θεωριών χορδών και εξωτικές μεμβράνες
 Βάλτοι και ικασίες ασθενούς βαρύτητας
 Συμπαγοποιήσεις χορδών για τη σωματιδιακή φυσική και την κοσμολογία
 Μη σχετικιστικές γεωμετρίες και χορδές
 Ολοκληρώσιμα μοντέλα σίγμα, μη-Αβελιανές και Poisson-Lie Τ-δυαδικότητες Η Διεθνής Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή αποτελούταν από τους: A. Chatzistavrakidis (Bošković Inst., Zagreb), D. Giataganas (Athens U.), M. Grana (Saclay, SPhT), A. Kehagias (NTUA), D. Lüst (LMU & Max Planck Inst., Munich), R. J. Szabo (HeriotWatt U.)
Το συνέδριο διεξήχθη υβριδικά, και συγκέντρωσε περί τους 80 επιστήμονες εκ των οποίων οι 40 ήταν παρόντες. Τις εργασίες του συνεδρίου, αλλά και γενικότερα το σύνολο των επιστημονικών εκδηλώσεων του CORFU2021 χαιρέτησε η Δήμαρχος Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Μερόπη Υδραίου.
4. Workshop on Quantum Features in a de Sitter Universe, 13 - 18 Σεπτεμβρίου 2021

Ο στόχος της συνάντησης εργασίας είναι να φέρει στον ίδιο χώρο ερευνητές των οποίων η έρευνα εστιάζεται στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τις κβαντικές ιδιότητες σε ένα σύμπαν de Sitter. Τα θέματα της συνάντησης συμπεριελάμβαναν κβαντικά πεδία σε υπόβαθρα de Sitter και οι ιδιότητές στους στο υπέρυθρο, ολογραφία σε de Sitter χωρόχρονους και επιλύσιμα δισδιάστατα μοντέλα.

Η συνάντηση έδωσε έμφαση σε επιστημονικές συζητήσεις και είχε δύο κύριες ομιλίες ανά ημέρα. Το συνέδριο διεξήχθη με φυσική παρουσία και συμμετείχαν 35 επιστήμονες. Η Διεθνής Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους: D. Anninos (King's College London), T. Anous (U. of Amsterdam), G. Pimentel (U. of Amsterdam). 5. Humboldt Kolleg on Quantum Gravity and Fundamental Interactions, 17 - 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ο κύριος στόχος του συνεδρίου Humboldt που διοργανώθηκε φέτος στην Κέρκυρα ήταν η κατανόηση της κβαντικής φύσης των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων σε πολύ υψηλές ενεργειακές κλίμακες και οι επιπτώσεις τους στη Σωματιδιακή Φυσική και την Κοσμολογία. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού φέραμε με σε άμεση επικοινωνία και ενεργό αλληλεπίδραση σε ένα κοινό συνέδριο τους κατ' εξοχήν ειδικούς σε παγκόσμια κλίμακα σε θέματα Θεωρίας Χορδών, αντιστοιχίας AdS/CFT, Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων περά από το Καθιερωμένο Πρότυπο, Μη-μεταθετικής Γεωμετρίας και Μοντέλων Πινάκων.

Τα θέματα που συζητηθηκαν στη διάρκεια του συνεδρίου συμπεριελάμβαναν τους περιορισμούς που επιβάλει η κβαντική βαρύτητα στη φυσική χαμηλών ανεργιών, τον αναφερόμενο χώρο-χρόνο και την κβαντική πληροφορία, επεκτάσεις των καθιερωμένων προτύπων τις Σωματιδιακής Φυσικής και Κοσμολογίας όπως και τις προοπτικές που υπάρχουν οι επιπτώσεις όλων των παραπάνω να παρατηρηθούν στα τρέχοντα και μελλοντικά πειράματα.

Η Διεθνής Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή αποτελούταν από τους: C. Angelantonj (Turin U. & INFN, Turin), C. Bachas (ENS, Paris), E. Dudas (Ecole Polyt. & Orsay, LPT), A. Kehagias (NTUA), D. Lüst (LMU & Max Planck Inst), H. Nicolai (MPI, Potsdam), P. Vitale (U. Napoli Federico II & INFN), G. Zoupanos (NTUA).

Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησε ο βουλευτής Κέρκυρας κ. Στέφανος Γκίκας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριος Μεταλληνός καθώς και ο Επίτιμος Πρόξενος της Γερμανίας στην Κέρκυρα κ. Κωνσταντίνος Γισδάκης. Η διοργάνωση διεξήχθη υβριδικά και συμμετείχαν 135 επιστήμονες ενώ συνολικά δόθηκαν 32 ομιλίες. Το Διεθνές αυτό συνέδριο χαρακτηρίστηκε από το υψηλού επιπέδου επιστημονικό πρόγραμμα ομιλιών το οποίο κάλυψαν πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες. 7. Workshop on Quantum Geometry, Field Theory and Gravity, 20 - 27 Σεπτεμβρίου 2021

Οι ερευνητικοί τομείς κάλυψε ήταν:
 Noncommutative field theory and gravity.
 Relationships between noncommutative geometry and integrable systems,
 supersymmetric gauge theories, and particle phenomenology.  Noncommutative geometry in string theory.
 Formal aspects of quantization, including higher bracket structures and membrane models.
 Matrix models.
 Tensor models and group field theory.
 Enumerative and arithmetic aspects of gauge theories, black holes, and string theory. Το συνέδριο διεξήχθη υβριδικά, και συγκέντρωσε περί τους 80 επιστήμονες εκ των οποίων οι 40 ήταν παρόντες.

Η διεθνής επιστημονική οργανωτική επιτροπή αποτελούταν από τους: K. Anagnostopoulos (NTUA), P. Aschieri (U. Piemonte Orientale), H. Kawai (Kyoto U), J. Nishimura (KEK & SOKENDAI, Tsukuba), F. Lizzi (INFN, Napoli), D. O'Connor (Dublin Instit Adv Studies), H. Steinacker (Vienna U.), R. Szabo (Heriot-Watt), S. Watamura (Tokohu U.), G. Zoupanos (NTUA) 8. School on Quantum Gravity Phenomenology in the Multi-Messenger Approach, 26 Σεπτεμβρίου – 5 Οκτωβρίου 2021 Ήταν το πρώτο Ταχύρυθμο Σχολείο του COST Action: CA18108 - Quantum gravity phenomenology in the multi-messenger approach και διεξήχθη υβριδικά. Συμμετείχαν περί τους περί τους 80 επιστήμονες, 30 ώριμοι και 50 νέοι, εκ των οποίων οι 45 ήταν παρόντες. Η Διεθνής Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους: J.M. Carmona (U. de Saragoza), G. Gubitosi (U. Burgos), F. Mercati (U. Napoli "Federico II" & INFN), M. Saridakis (N.O. Athens) 9. Workshop on Quantum Gravity Phenomenology in the Multi-Messenger Approach, 5 – 9 Οκτωβρίου 2021

Το συνέδριο διεξήχθη υβριδικά, και συγκέντρωσε περί τους 80 επιστήμονες εκ των οποίων οι 52 ήταν παρόντες. Η Διεθνής Επιστημονική Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από τους: J.M. Carmona (U. de Saragoza), G. Gubitosi (U. Burgos), F. Mercati (U. Napoli "Federico II" & INFN), M. Saridakis (N.O. Athens)

Στο πλαίσιο των του Θερινού Ινστιτούτου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας της Κέρκυρας 2021 διοργανώθηκαν οι ακόλουθες παράλληλες εκλαϊκευτικές δραστηριότητες:

1. Την 30η Αυγούστου 2021 δόθηκε συναυλία από το Φιλαρμονική Ένωση Κέρκυρας «Καποδίστριας» στον προαύλιο χώρο του Μουσείου της Παλαιόπολης,
2. Την 16η Σεπτεμβρίου 2021, ο Δρ. Αθανάσιος Χατζησταυρακίδης, κύριος Ερευνητής στο Ινστιτούτο Rudjer Boskovic, Ζάγκρεμπ έδωσε διάλεξη στο ευρύ κοινό με θέμα «Αναγνωστικό Σύγχρονης Φυσικής», στην Αναγνωστική Εταιρεία,
3. Την 14η Σεπτεμβρίου 2021 διοργανώθηκαν Master Classes σε μαθητές/τριες λυκείου της Κέρκυρας, σε συνεργασία με το ΕΚΦΕ Κέρκυρας. Οι ομιλίες δόθηκαν από Δρ Γιάννη Νταλιάνη, Ερευνητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
4. Την 18η Σεπτεμβρίου 2021 ο Δρ. Κωνσταντίνος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ έδωσε διάλεξη στο ευρύ κοινό με θέμα «Γιατί φωτίζουν τα αστέρια;» στην Αναγνωστική Εταιρεία
5. Την 21η Σεπτεμβρίου 2021 δόθηκε συναυλία από τη Χορωδία «Θωμάς Φλαγγίνης» και τη Δημοτική Χορωδία Κέρκυρας «Δημόδοκος» στον προαύλιο χώρο του Μουσείου της Παλαιόπολης
6. Την 21η Σεπτεμβρίου 2021 δόθηκε ομιλία στους μαθητές του Λυκείου Σκριπερού Κέρκυρας από τον Δρ. Γιάννη Νταλιάνη, Ερευνητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
7. Την 22η Σεπτεμβρίου 2021 δόθηκε ομιλία από τον Καθηγητή Κωσταντίνο Μπαχά, Διευθυντή Ερευνών Ecole Normale Superieure, Παρίσι με τίτλο «Κβαντομηχανική και Βαρύτητα», στην Αναγνωστική Εταιρεία.
8. Την 23η Σεπτεμβρίου 2021 δόθηκε ομιλία από τον Δρ. Γιάννη Νταλιάνη, Ερευνητή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με τίτλο «Ερευνώντας το Σύμπαν με Βαρυτικά Κύματα», στην Αναγνωστική Εταιρεία
9. Την 2 η Οκτωβρίου 2021 δόθηκε ομιλία από τον Δρ. Μάνο Σαριδάκη, Διευθυντή Ερευνών στο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με τίτλο «Ένα ταξίδι στο χωρόχρονο. Από τη μεγάλη έκρηξη στην εποχή της σκοτεινής ενέργειας» στην Αναγνωστική Εταιρεία.
10. Την 6 η Οκτωβρίου 2021 δόθηκε συναυλία από την Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας (Παλιά) στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας.

Σειρά τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών των Θερινού Ινστιτούτου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας της Κέρκυρας από τους ακόλουθους Έλληνες Επιστήμονες: Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο, Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ Πασχάλη Αναστασόπουλο, Ερευνητή του Πανεπιστημίου της Βιέννης Γιώργο Ζουπάνο, Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ Κωνσταντίνο Μπαχά, Διευθυντή Ερευνών στο École Normale Supérieure Γρηγόρη Πατέλλη, Υ.Δ. ΕΜΠ Μάριο Πετρόπουλο, Διευθυντή Ερευνών στο CNRS-Ecole Polytechnique Μάνο Σαριδάκη, Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Αθανάσιο Χατζησταυρακίδη, κύριο Ερευνητή Ινστιτούτου Ruđer Bošković

Με χαρά ευχαριστούμε την COSMOTE για την Τεχνική Υποστήριξη της ασύρματης επικοινωνίας των συμμετεχόντων που προσφέρει διαχρονικά στις επιστημονικές συναντήσεις μας. Επιπλέον θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρία ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΚΗ insecticide για της υπηρεσίες που μας προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων μας.

Ιδιαίτερα θα θέλαμε να τονίσουμε τις δημιουργικές συζητήσεις με τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Μερόπη Υδραίου σχετικά με το μέλλον και την ανάπτυξη του θεσμού του Θερινού Ινστιτούτου Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Βαρύτητας της Κέρκυρας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Θετικών Επιστημών και Εφαρμογών, ως συνέχεια της έως σήμερα εξαιρετικής επιτυχίας του και στη προοπτική λειτουργίας των υπό ανακαίνιση κτηρίων του από την επόμενη χρονιά.

Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη Δήμαρχο για το γεγονός ότι έθεσε όλες τις σχετικές με τη διοργάνωση του CORFU 2021 υπηρεσίες του Δήμου στη διάθεσή μας καθώς και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου της Κεντρικής Κέρκυρας Δρ. Δημήτριο Μεταλληνό για την σταθερή υποστήριξή του και τις λύσεις που προσέφερε στις όσες δυσκολίες συναντήσαμε.

Για την Οργανωτική Επιτροπή Γ. Ζουπάνος Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ