Συνεργασία Ιονίου Πανεπιστημίου - Ερυθρού Σταυρού

Συνεργασία Ιονίου Πανεπιστημίου - Ερυθρού Σταυρού

Στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

12
Οκτωβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, υπογράφηκε Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας ανάμεσα στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, εκπροσωπούμενο από τον Πρύτανή του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ανδρέα Φλώρο, εξουσιοδοτημένο από τη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρό του Αναπληρωτή Καθηγητή Σωτήρη Λίβα, εξουσιοδοτημένο από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.

Οι άξονες συνεργασίας αφορούν την αλληλοϋποστήριξη σε διαλέξεις, παραδόσεις μαθημάτων, σεμινάρια, ομιλίες, webinars, λοιπές εκπαιδευτικές δράσεις ή άλλου είδους συμπράξεις, υπηρεσίες μετάφρασης κειμένων, εγχειριδίων, βιβλίων, άρθρων, ανακοινώσεων, καθώς και υπηρεσίες επιμέλειας και διερμηνείας, τη συμμετοχή σε κοινές ερευνητικές δραστηριότητες τα αποτελέσματα των οποίων θα αξιοποιούνται από κοινού, τη συγγραφή βιβλίων και παραγωγή κοινού εκπαιδευτικού υλικού, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων.

Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας ολοκληρώθηκε ήδη η πρώτη μετάφραση του Εγχειριδίου Πρώτων Βοηθειών του Ερυθρού Σταυρού από το αγγλόφωνο πρωτότυπο και με σκοπό την έκδοση ελληνόφωνης έκδοσης του εγχειριδίου, από φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Για την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου εργάστηκαν οι φοιτητές και φοιτήτριες: Λοβέρδου Βάνα, Νάνου Ιωάννα, Ρούσσος Μάριος, Χελιδώνη Βασιλική (επικεφαλής μεταφραστικών ομάδων), Γαλανάκη Αντιγόνη, Καφετζή Γεσθημανή, Καψάλη Νεφέλη, Κόλλα Πηνελόπη, Μπρίφα Αλοΐσια Ιωάννα, Μυσιρλή Ινώ, Σακκά Ζωή και Χατζόγλου Στεφανία, υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή του ΤΞΓΜΔ Σ.Γ. Κεραμίδα.