Επανέκθεση της Συλλογής Ιστορίας του Σχολείου και της Εκπαίδευσης

Επανέκθεση της Συλλογής Ιστορίας του Σχολείου και της Εκπαίδευσης

Η εμπλοκή και η ενεργός συμμετοχή του κοινού θα δημιουργήσουν τη νέα μορφή του Μουσείου η οποία θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο – επισκέπτη και την εμπειρία του μέσα στο Μουσείο

06
Οκτωβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το Μουσείο Ιονίου Πανεπιστημίου σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην επανέκθεση της Συλλογής Ιστορίας του Σχολείου και της Εκπαίδευσης. Μέσα από την εμπλοκή σας οι άνθρωποι του Μουσείου επιδιώκουν να ξεκινήσει μια διαδικασία εξοικείωσης του ευρέως κοινού με τις λειτουργίες και τις δραστηριότητες του Μουσείου. Θεμέλιο λίθο της νοοτροπίας του Μουσείου Ιονίου Πανεπιστημίου αποτελεί η εμπλοκή και η συμμετοχή του επισκέπτη σε τέτοιες δραστηριότητες. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί μια κοινότητα ανθρώπων που θα αλληλοεπιδρά και θα προβληματίζεται με σημείο αναφοράς το Μουσείο. Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από τη συμμετοχική δράση επανέκθεσης επιχειρείται η εξοικείωση του κοινού με τους χώρους των μουσείων και το σκεπτικό επάνω στο οποίο διαμορφώνεται μια μουσειακή έκθεση. Η εμπλοκή και η ενεργός συμμετοχή του κοινού θα δημιουργήσουν τη νέα μορφή του Μουσείου η οποία θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο – επισκέπτη και την εμπειρία του μέσα στο Μουσείο.

Η συμμετοχική επανέκθεση «Σχεδιάζουμε μαζί το Σχολικό Μουσείο» ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2020 αλλά δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που προέκυψαν τον Μάρτιο του 2020 και διήρκησαν για ένα χρόνο.
Παράλληλες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της επανέκθεσης θα είναι η σύσταση της Ομάδας Προφορική Ιστορίας, η οποία θα ασχοληθεί με την συλλογή προφορικών μαρτυριών που προέρχονται από τις εμπειρίες και την μνήμη των ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας της Κέρκυρας μέσα από μια διαδικασία συμμετοχικού και συμπεριληπτικού χαρακτήρα. Η Ομάδα θα συγκεντρώσει μαρτυρίες από το ευρύ και ειδικό κοινό αναφορικά με την εμπειρία τους στο σχολείο και την εκπαίδευση.

Η δεύτερη παράλληλη δράση, με τίτλο, «Γίνε Μουσειολόγος/ Curating for kids» απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού οι οποίοι θα γνωρίσουν τον κλάδο της Μουσειολογίας και της Επιμέλειας εκθέσεων. Μέσα από βιωματικές προσεγγίσεις οι μαθητές θα κατανοήσουν τι περιλαμβάνει η διαδικασία μέσω της οποίας διαμορφώνεται η έκθεση ενός μουσείου, ποια είναι τα στάδια και πως το κάθε αντικείμενο έχει πολλές «αναγνώσεις». Στο τέλος θα δημιουργήσουν και την δική τους έκθεση με τα αντικείμενα που θα τους έχει ζητηθεί να φέρουν μαζί τους στο Μουσείο.

Για να δηλώσετε συμμετοχή στην δράση «Σχεδιάζουμε μαζί το Σχολικό Μουσείο» συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα συμμετοχής, και θα σας σταλεί email πληροφοριών για την πρώτη συνάντηση. Καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2021
Φόρμα συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) ή τηλεφωνικά (26610-87439).
Επίσημος ιστότοπος
https://museum.ionio.gr/
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
https://www.facebook.com/ionianuniversitymuseum
https://www.instagram.com/ionianuniversitymuseum/