ΛΑΣΥ:Χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων στην περιοχή Αγ. Γόρδιου

ΛΑΣΥ:Χωροθέτηση κάδων απορριμμάτων στην περιοχή Αγ. Γόρδιου

Ερώτηση για την 19η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου Κεντρικής Κέρκυρας στις 29/09/2021

29
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το ζήτημα της χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων στην περιοχή του Αγ.Γόρδιου επαναφέρει η ΛΑΣΥ Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο αποψινό Δημτοικό Συμβούλιο, καθώς απασχολεί έντονα τους κατοίκους της περιοχής.
 Όπως αναφέρει:
 
Με την ερώτηση αυτή θα θέλαμε να ενημερωθούμε για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την χωροθέτηση μεγάλου αριθμού κάδων συλλογής σύμμεικτων απορριμμάτων σε πλάτωμα της Επαρχιακής Οδού Σιναράδων - Αγίου Γορδίου (1200μ μετά τη διασταύρωση Σιναράδων - Αγίου Γορδίου), για την εξυπηρέτηση ολόκληρου του οικισμού του Αγίου Γορδίου, δεδομένου ότι με βάση τον αριθμό και την περιεκτικότητα των κάδων και τις εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, το εν λόγω σημείο συνιστά χώρο προκαταρκτικής/προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων δυναμικότητας μεγαλύτερης των 2 τόνων/ημέρα.
 
Τον Αύγουστο του 2021, στο εν λόγω πλάτωμα, κατασκευάστηκε βάση τοποθέτησης από σκυρόδεμα εμβαδού 64 m2 και τοποθετήθηκαν 14 κάδοι σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινοι) χωρητικότητας 1.100 λίτρων ο καθένας, δηλαδή ονομαστικής χωρητικότητας αποθήκευσης 15.400 λίτρων.
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το ειδικό βάρος των ασυμπίεστων σύμμεικτων απορριμμάτων είναι κατά μέσο όρο 200 κιλά/κυβικό μέτρο, εκτιμάται ότι η ημερήσια ποσότητα αποβλήτων που μπορεί να αποθηκευτεί, βάσει αριθμού και όγκου κάδων,ήταν 14*1.100λίτρα =15.400λίτρα που αντιστοιχεί σε 3,08 τόνους/ημέρα.
           
Επισημαίνεται δε, ότι η ποσότητα αυτή πρέπει να ήταν αρκετά μεγαλύτερη σε όλη την περίοδο αιχμής, καθώς το εν λόγω σημείο αποτελεί το μόνο σημείο απόθεσης απορριμμάτων σε ολόκληρο τον οικισμό του Αγίου Γορδίου, οπότε οι 14 κάδοι δεν επαρκούσαν, υπερχειλίζαν καθημερινά, με αποτέλεσμα η απόρριψη των απορριμμάτων να γίνεται χύδην, εκτός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης (βλ. επισυναπτόμενη φωτογραφία).
 
       
Στη συνέχεια τον Σεπτέμβρη του 2021, οι κάδοι μειώθηκαν σε 13 καιη ονομαστική χωρητικότητα του χώρου αποθήκευσης ανέρχεται πλέον σε 14.800 λίτρα, συνεπώς ηημερήσια ποσότητα αποβλήτων αντιστοιχεί σε 2,96 τόνους/ημέρα.
 
Σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία για δραστηριότητες αποθήκευσης σύμμεικτων αποβλήτων ημερήσιας ποσότητας άνω των 2 τόνων/ημέρα απαιτείται τήρηση διαδικασίας υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, χωρίς επίσης να επιτρέπεται η γειτνίαση με κατοικημένες περιοχές σε εκτός σχεδίου περιοχές. 
 
Ερωτάται ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας της Δημοτικής Αρχής:
 
Υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας για την χωροθέτηση του υπό συζήτηση χώρου προκαταρκτικής/προσωρινής αποθήκευσης κάδων συλλογής απορριμμάτων και εάν ελήφθη υπόψη η επιλεγείσα διαστασιολόγηση των μέσων αποθήκευσης που εντέλει οδηγεί σε δημιουργία εγκατάστασης χώρου προσωρινής αποθήκευσης, ο οποίος απαιτεί περιβαλλοντική αδειοδότηση (Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις).
 
Σε ποιες ενέργειες θα προβεί η Υπηρεσία σας ώστε να τοποθετηθούν στην ευρύτερη περιοχή Αγίου Γορδίου πράσινοι κάδοι σε περισσότερα κατάλληλα σημεία αλλά και  κάδοι χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων αποβλήτων, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να μειωθούν οι ποσότητες που οδηγούνται σε απόρριψη στους κάδους σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινοι).