Πρόγραμμα Δακοκτονίας στη Βόρεια και Νότια Κέρκυρα

Πρόγραμμα Δακοκτονίας στη Βόρεια και Νότια Κέρκυρα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι από τις 22/09/2021 ημέρα Τετάρτη

20
Σεπτεμβρίου / 2021

θα ξεκινήσει τοπικός δολωματικός από εδάφους ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές:

Α. Δήμος Νότιας Κέρκυρας
1. Δημ. Ενότητα Μελιτειέων (Δ.Κ. Αγ Ματθαίου, Τ.Κ. Βουνιατάδων, Τ.Κ. Πεντάτι και Τ.Κ. Μοραΐτικων): υπεύθυνος εργολάβος κος Κελεπούρης Γεώργιος.

Β. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
1. Δημ. Ενότητα Αγ. Γεωργίου (Δ.Κ. Αγρού, ΤΚ. Αρκαδάδων, Τ.Κ. Αφιώνα, Τ.Κ. Αρμενάδων, Τ.Κ. Καββαδάδων, Τ.Κ. Πάγων, Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου και Τ.Κ. Δάφνης): υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος.

2. Δημ. Ενότητα Εσπερίων (Δ.Κ. Αυλιωτών, Τ.Κ. Περουλάδων, Τ.Κ. Σιδαρίου, Τ.Κ. Αντιπερνών, Τ.Κ. Βελονάδων, Τ.Κ. Αγραφών): υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος.

3. Δημ. Ενότητα Θιναλίων (Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα και Τ.Κ. Περίθειας) υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος.

4. Δημ. Ενότητα Κασσωπαίων (Τ.Κ. Σινιών) υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος.

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα ελαιοκτήματα τους καλύπτονται με άγρια βλάστηση να τα έχουν καθαρά, έτσι ώστε τα συνεργεία να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης καθώς και να παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, για την παρακολούθηση και υποβοήθηση των συνεργείων.

Επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί θα πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφόσον επιθυμούν να ψεκαστούν.

Επιπλέον, καθώς θα πραγματοποιηθούν τοπικοί ψεκασμοί λόγω μειωμένης καρποφορίας, οι ελαιοπαραγωγοί παρακαλούνται να έρθουν σε επαφή με τα συνεργεία ψεκασμών και να υποδεικνύουν τα σημεία που υπάρχει ελαιόκαρπος.

Το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών. Οι ψεκασμοί θα αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τους ψεκασμούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Η διάρκεια των ψεκασμών θα είναι περίπου 5 ημέρες. Οι μελισσοκόμοι που οι κυψέλες τους είναι εγκατεστημένες στις περιοχές που εφαρμόζεται το πρόγραμμα δακοκτονίας, παρακαλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσοσμηνών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2661364711 και 2661364708 της Υπηρεσίας Εποπτείας Δακοκτονίας