Συνάντηση Νίκου Γκούση με το Δ.Σ της ΔΙΑΔΕΥΑΚ

Συνάντηση Νίκου Γκούση με το Δ.Σ της ΔΙΑΔΕΥΑΚ

Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, τα προγραμματισμένα έργα, τον σχεδιασμό καθώς και την προοπτική δημιουργίας ΔΕΥΑ Νότου.

15
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνάντηση με τη Δοίκηση της ΔΙΑΔΕΥΑΚ είχε ο δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής της Δημοκρατικής Συνεργασίας για το Νότο (ΔΗΜΟΣΥΝ) Νίκος Γκούσης. Η συνάντηση είχε σκοπό την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης, τα προγραμματισμένα έργα, τον σχεδιασμό καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας ΔΕΥΑ Νότου. 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9/9/2021 στα γραφεία της ΔΙΑΔΕΥΑΚ και σε αυτήν συμμετείχαν εκ μέρους της Διοίκησης οι Β. Αργυρός και Γ. Αρμενιάκος μέλη του Δ.Σ., ο Γενικός Δ/ντής κ. Κ. Χαραλαμπάκης, ο Δ/ντής Τ.Υ. κ. Α. Κατσαρός και ο επικεφαλής της ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν. Ν. Γκούσης που ως μέλος του Δ.Σ. είχε την πρωτοβουλία της συνάντησης.

Σε σχετική ανακοίνωση η ΔΗΜΟΣΥΝ αναφέρει: Η συνάντηση ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για τη ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν., αφού αφενός έλαβε αναλυτική ενημέρωση, αλλά παράλληλα βρήκε γόνιμο κλίμα καταθέτοντας τις απόψεις και τις προτάσεις της.

Συνοπτικά για τα θέματα του Νότου αποκομίσαμε την εικόνα:

  • ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Με βάση τα έως τώρα στοιχεία διαφαίνεται καθαρά ότι η Επιχείρηση θα συνεχίσει να λειτουργεί σε μορφή διαδημοτική για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 Με αυτό το δεδομένο και με διαπιστωμένη την υστέρηση του τμήματος Νότου έναντι των άλλων, κρίνεται  αναγκαία η ενίσχυσή του, κυρίως όμως κρίνεται αναγκαία η καλύτερη οργάνωση της Υπηρεσίας, όπου ακριβώς σε αυτό το σημείο θεωρείται απαραίτητη και η συμβολή του Δήμου Ν. Κέρκυρας.
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ   
     ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΓΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ
 Συζητήθηκαν τα επιμέρους έργα και οι μελέτες Ύδρευσης και Αποχέτευσης που αφορούν το Δήμο Νότου, είτε πρόκειται για ήδη εγκεκριμένα, είτε για προτάσεις σε διάφορα προγράμματα (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, Αντώνης Τρίτσης…).
 Σημειώσαμε ότι  είναι  αναγκαία η συμπλήρωση κάποιων έργων, για τα οποία εκ των υστέρων έχουν διαπιστωθεί ανάγκες πρόσθετων εργασιών και επεκτάσεων.
Κυρίως όμως το ενδιαφέρον στάθηκε στο βασικό έργο Ύδρευσης της Νότιας Κέρκυρας, που αποτελεί τμήμα του ενιαίου έργου που εκτείνεται έως και την ευρύτερη περιοχή της πόλης.
Πρόκειται για το πλέον αναπτυξιακό έργο πνοής για το Νότο, ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με εγκεκριμένη δημόσια χρηματοδότηση της τάξης των 47 εκ. ευρώ. που θα ενοποιήσει ποσοτικά και ποιοτικά την παροχή νερού σε όλο το δήμο, αφού περιλαμβάνει και τους κύριους αγωγούς μεταφοράς  και τη μονάδα αποσκλήρυνσης
Βρίσκεται στη φάση της επικαιροποίησης και συμπλήρωσης των μελετών και με ικανοποίηση διαπιστώσαμε ότι η  ΔΙΑΔΕΥΑΚ θεωρεί την ολοκλήρωσή του ως απαραβίαστο στόχο.
 
Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν. περισσότερο από οτιδήποτε άλλο θεωρεί αναγκαία τη συνεχή θεσμική και πολιτική υποστήριξη του έργου … Από κάθε κατεύθυνση.
  
  • ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΔΕΥΑ ΝΟΤΟΥ;  
Κατά την εκτίμηση μας βρίσκεται πολύ μακριά το ενδεχόμενο δημιουργίας χωριστών ΔΕΥΑ. Από το 2025 και βλέπουμε…
Οι Δημοτικές Αρχές Βορρά και Νότου που έχουν την ευθύνη της επιλογής, άλλα λένε κι άλλα κάνουν!
Συγκεκριμένα και παρόλη την αρχικά  ακατανόητη πρεμούρα που επέδειξαν για την άμεση και όπως - όπως διάσπαση της Επιχείρησης, δεν έχουν κάνει τίποτα συγκεκριμένο προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή καμία διοικητική ή πολιτική ενέργεια και μάλιστα δεν έχουν καν ξεκινήσει την αναγκαία οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.
 
Θυμίζουμε βέβαια ότι από την αρχή της θητείας η στάση της ΔΗΜΟ.ΣΥ.Ν. απέναντι στην τσαπατσούλικη και απροετοίμαστη διάσπαση ήταν κάθετα αρνητική.  
Θυμίζουμε επίσης ότι η τότε στάση μας λοιδορήθηκε από τη Δημοτική Αρχή και τους διάφορους συστημικούς υποστηρικτές της.
Τώρα βέβαια μιλάει η ένοχη σιωπή τους..…
14.09.2021
Δημοκρατική Συνεργασία για το Νότο