Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός οκτώ ρεμάτων από την Π.Ε. Κέρκυρας

Ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός οκτώ ρεμάτων από την Π.Ε. Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Παρεμβάσεις καθαρισμού ρεμάτων έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια - Ήδη έχουν καθαριστεί τα οκτώ από αυτά

14
Σεπτεμβρίου / 2021

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας Μελίτα Ανδριώτη ανακοίνωσε:
Η Περιφερειακή Αρχή έχοντας στον άμεσο προγραμματισμό της την αντιμετώπιση προβλημάτων πλημμυρικών φαινομένων, έχει ήδη δημοπρατήσει και είναι σε εξέλιξη 3 διαγωνισμοί ποσού €426.000,00 έκαστος, που αφορούν Συντηρήσεις- αποκαταστάσεις αντιπλημμυρικών έργων Βόρειας -Μέσης και Νότιας Κέρκυρας, τα οποία σύντομα θα συμβασιοποιηθούν.

Παρ' όλα αυτά έχουμε ήδη ξεκινήσει τις παρεμβάσεις καθαρισμού ρεμάτων. Ήδη έχουν καθαριστεί τα κατωθι:

1. ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Παρέμβαση καθαρισμού του ρέματος "Κόκορα' μετά από αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας. Έπεται προγραμματισμένη παρέμβαση στα ρέματα Μποτσουλίνου & Πολίτη.

2. ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΕΣ
Καθαρισμός ρέματος εντός οικισμού από γεφύρι εως Βόθυνα  από υπερβολική βλάστηση, που παρεμπόδιζε την ροή ομβρίων υδάτων με αποτέλεσμα κατολίσθηση στον δρόμο, μετά από αίτημα του Προέδρου της Κοινότητας.

3. ΛΙΑΠΑΔΕΣ
Καθαρισμός τάφρου ομβρίων υδάτων στην είσοδο της Κοινότητας μετά από αίτημα του Προέδρου της.

4. ΡΕΜΑ  ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ  ΕΚΑΤΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ
Παρέμβαση καθαρισμού του ρέματος μετά από πολλά χρόνια, που δημιουργούσε πλημμυρικά φαινόμενα στις κατοικίες και στις επιχειρήσεις της περιοχής.

5. ΡΕΜΑ ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ ΚΑΝΑΛΙΑ (ΤΖΑΜΠΟ)
Καθαρισμός ρέματος από φερτά υλικά, καλάμια, δέντρα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

6. ΡΕΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΥΤΟΥΜΙΑ ΤΣΑΡΟΥ
Καθαρισμός υδατορέματος και εκβάθυνση, από φερτά υλικά, καλάμια, δέντρα για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

7. ΡΕΜΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)
Καθαρισμός υδατορέματος και εκβάθυνση από φερτά υλικά για την αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων.

8. ΡΕΜΑ ΓΕΦΥΡΑ ΖΑΜΠΕΛΗ
Καθαρισμός ρέματος από καλάμια και δέντρα μετά από κοινό αίτημα των Προέδρων των Κοινοτήτων Γιαννάδων, Μάρμαρου και Κανακάδων.

Προγραμματισμός

Επίσης έχουν προγραμματιστεί για άμεσες παρεμβάσεις οι κάτωθι εργασίες:
1) Καθαρισμός τμήματος ρέματος Μαγουλάδες-Σιδάρι στην περιοχή Καμπούλι -Μαγουλάδων.
2) Καθαρισμός ΤΥΦΛΟΥ Ποταμού στην περιοχή Καβαλούρι προς Πλάτωνα Νυμφών και στην περιοχή Βελονάδων.
3) Καθαρισμός ρέματος Καββαδίτη Αχαράβης
4) Καθαρισμός ρέματος Κασσιώπης και κατασκευή σωληνωτού, προκειμένου να αποπερατωθεί το αντιπλημμυρικό έργο που παρέμενε για χρόνια ημιτελές.
5) Παρέμβαση καθαρισμού τμήματος του κεντρικού ρέματος στην Ρόδα, το οποίο δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα.
6) Καθαρισμός ρέματος στον Πλατωνα Νυμφών, το οποίο δημιουργεί πλημμυρικά φαινόμενα και επικυνδινότητα σε κατοικίες.
7) Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης πρανών στον ΑΓΙΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, το οποίο έχει καταρεύσει από όμβρια νερά παρακείμενου ρέματος.