Την Παρασκευή η κλήρωση για τις κενές θέσεις του 4ου Πειραματικού - «Αθηναγόρειου»

Την Παρασκευή η κλήρωση για τις κενές θέσεις του 4ου Πειραματικού - «Αθηναγόρειου»

Φωτό αρχείου

Προκειμένου να συμπληρωθούν τα κενά που προέκυψαν κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

14
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ/ Ο Διευθυντής του 4ου Πειραματικού Δημ. Σχολείου Κέρκυρας – «Αθηναγόρειο» Παναγιώτης Ποζίδης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση, για τη συμπλήρωση κενών θέσεων μαθητών/τριών, που προέκυψαν κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022, ανακοινώνει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών,
οι οποίες είναι:

Τέσσερις (4) θέσεις στην Γ’ τάξη: τρία (3) κορίτσια και ένα (1) αγόρι.

Δύο (2) θέσεις στην Στ’ τάξη: ένα (1) κορίτσι και ένα (1) αγόρι.

Μία (1) θέση στην Ε’ τάξη (κορίτσι).


Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν μετά από διαδικασία κλήρωσης, σύμφωνα με τη σχετική Υ.Α, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί στο σχολείο, με ευθύνη της διοίκησης του σχολείου.

Η κλήρωση θα είναι δημόσια, με τους περιορισμούς των προβλεπόμενων μέτρων προφύλαξης από την πανδημία. Ο πίνακας που θα καταρτισθεί θα ισχύει μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2022.

Υποβολή αιτήσεων

Η υποβολή αιτήσεων γονέων / κηδεμόνων για συμμετοχή στην κλήρωση θα γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο σχολείο μέχρι την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου στις 11.30 το πρωί και την κατάθεση σχετικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία θα αναφέρουν:

Παρακαλώ να δεχθείτε τη συμμετοχή του παιδιού μου/μαθητή «Ονοματεπώνυμο μαθητή» του Δημοτικού Σχολείου ……………………………………., στη διαδικασία κλήρωσης για την εισαγωγή στην ………. τάξη του 4ουΠειραματικού Δημοτικού Σχολείου Κέρκυρας – «Αθηναγόρειο».     

Σε περίπτωση αδυναμίας για αυτοπρόσωπη παρουσία παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η έκδοση της υπεύθυνης δήλωσης να έχει γίνει μέσω της ψηφιακής πύλης gov.gr στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses

και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο mail: [email protected] 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας καμία αίτηση – δήλωση δε θα γίνεται δεκτή.