Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα επιμόρφωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα επιμόρφωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αιώνας).

02
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ιονίου Πανεπιστημίου διοργανώνει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επτανησιακός Πολιτισμός: Γράμματα, Τέχνες, Μνημεία, Κοινωνία, Οικονομία, Δίκαιο (14ος-20ος αι.)», για το χρονικό διάστημα 20 Οκτωβρίου 2021 έως 5 Ιουλίου 2022. Συνολική διάρκεια προγράμματος: 8,5 μήνες, 410 ώρες
 
Σε ποιους απευθύνεται
 
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους σχολών ανθρωπιστικών επιστημών: ιστορικούς, φιλόλογους, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς ανθρωπολόγους, νομικούς, ιστορικούς τέχνης, ιστορικούς του δικαίου, οικονομολόγους κ.ά., αλλά βεβαίως και σε όλους όσοι επιθυμούν, ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε μία ευρύτατης κλίμακας θεματική που αφορά τον Επτανησιακό Πολιτισμό (γράμματα, τέχνες, μνημεία, κοινωνία, οικονομία, δίκαιο) σε μία μακροσκοπική ιστορική και διεπιστημονική προσέγγιση.

Το πρόγραμμα επίσης απευθύνεται στον κάθε πολίτη, ο οποίος επιθυμεί να προετοιμασθεί και να δημιουργήσει κατάλληλες βάσεις για διαγωνισμούς, εξετάσεις σε διάφορους φορείς, συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα, ή και για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.