Σύσκεψη στη ΔΕΥΑΚ για τα προβλήματα υδροδότησης της Βόρειας Κέρκυρας

Σύσκεψη στη ΔΕΥΑΚ για τα προβλήματα υδροδότησης της Βόρειας Κέρκυρας

Φραγμένος αγωγός στη Βόρεια Κέρκυρα

Υπό τον Δήμαρχο Βόρειας Κέρκυρας Γιώργο Μαχειμάρη, για τον προγραμματισμό επίλυσης θεμάτων ύδρευσης-αποχέτευσης.

01
Σεπτεμβρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 30 Αυγούστου στα γραφεία της ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ με παρόντες από πλευράς δημοτικής Αρχής Βόρειας Κέρκυρας τους: Γεώργιο Μαχειμάρη  Δήμαρχο, Νικόλαο Μουζακίτη  Αντιδήμαρχο, Βάσίλη Σαλβάνο συνεργάτη ενώ από πλευράς ΔΙΑΔ.Ε.Υ.Α.Δ.Κ., τους Βασίλη Αργυρό - Γεώργιο Αρμενιάκο, μέλη του ΔΣ, Αναστάσιο Κατσαρό, δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών, Κων/νο Χαραλαμπάκη, Γενικό Δ/ντή.

Στη συζήτηση τέθηκαν μεταξύ άλλων θέματα όπως η σημαντική έλλειψη ποσοτήτων νερού, η καταβολή για πολλά χρόνια μόνο του παγίου, η ανάγκη αντικατάστασης των πεπαλαιωμένων αγωγών που παρουσιάζουν συνεχείς  εμφράξεις, η εξεύρεση πηγών υδροληψίας  κ.λ.π. Επίσης:

- Η αξιοποίηση γεωτρήσεων που τέθηκαν στον έλεγχο του ΙΓΜΕ (νυν Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) , ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν για την επόμενη χρονιά.

- Η άμεση δημοπράτηση των γεωτρήσεων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Α.ΤΡΙΤΣΗΣ., ώστε ορισμένες από αυτές να συμβάλλουν στη μείωση του προβλήματος για τον επόμενο χρόνο.

- Η κατασκευή όλων των γεωτρήσεων στις ΔΕ Θιναλίων  και Εσπερίων προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες ποσότητες ύδατος οι οποίες αυξάνονται κατά τη θερινή περίοδο και η ενίσχυση  της γεώτρησης της  ΤΚ Κασσιώπης.

- Η άμεση κατασκευή γεώτρησης Μαρμάρι Αυλιωτών

- Η άμεση κατασκευή γεώτρησης Ρέγγη Αρίλλα

- Η άμεση κατασκευή της νέας ερευνητικής γεώτρησης Καρουσάδων

- Η άμεση κατασκευή γεώτρησης Γουσάδων-Αρίλλα- Περουλάδων.

- Η άμεση κατασκευή δεξαμενής στους Αγραφούς.

Η Δημοτική Αρχή Βόρειας Κέρκυρας ανακοίνωσε ότι «με καθημερινή την έννοια επαρκούς και ασφαλούς υδροδότησης των κοινοτήτων και οικισμών της συνεχίζει αδιαπραγμάτευτα σ αυτό το πνεύμα τις προσπάθειες  της για την επάρκεια  του κοινωνικού αγαθού - του νερού- και την ασφαλή κατανάλωση του από τα νοικοκυριά».