Ξεκινάει η δακοκτονία - τι πρέπει να κάνουν ελαιοπαραγωγοί, μελισσοκόμοι

Ξεκινάει η δακοκτονία - τι πρέπει να κάνουν ελαιοπαραγωγοί, μελισσοκόμοι

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας (Πρόγραμμα Δακοκτονίας) της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας ανακοινώνεται ότι από τις 23/08/2021

20
Aυγούστου / 2021

ημέρα Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ο 1ος δολωματικός από εδάφους ψεκασμός για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στις παρακάτω περιοχές:

Α. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
1. Δημ. Ενότητα Κερκυραίων: υπεύθυνος εργολάβος . Μουζακίτης Θεόδωρος
2. Δημ. Ενότητα Παρελίων : υπεύθυνος εργολάβος Μουζακίτης Θεόδωρος.
3. Δημ. Ενότητα Φαιάκων (ΤΚ. Σπαρτύλα, Τ.Κ. Σγουράδες και Τ.Κ. Ζυγού ): υπεύθυνος εργολάβος κος Μουζακίτης Θεόδωρος.
4. Δημ. Ενότητα Παλαιοκαστριτών (Δ.Κ. Λιαπάδων): υπεύθυνος εργολάβος κος Μουζακίτης Θεόδωρος .
5. Δημ. Κοινότητα Μαθρακίου: υπεύθυνος εργολάβος κος Μουζακίτης Θεόδωρος .
6. Δημ. Κοινότητα Ερείκουσας: υπεύθυνος εργολάβος κος Μουζακίτης Θεόδωρος.


Β. Δήμος Νότιας Κέρκυρας
1. Δημ. Ενότητα Λευκιμμαίων (πλην Τ.Κ. Βιταλάδων): υπεύθυνος εργολάβος κος Μουζακίτης Θεόδωρος.
2. Δημ. Ενότητα Κορισσίων (Δ.Κ. Περιβολίου, Δ.Κ Αργυράδων, Τ.Κ. Αγ Νικολάου): υπεύθυνος εργολάβος κος Μουζακίτης Θεόδωρος .
3. Δημ. Ενότητα Μελιτειέων (Δ.Κ. Αγ Ματθαίου, Τ.Κ. Βουνιατάδων, Τ.Κ. Πεντάτι και Τ.Κ. Μοραΐτικων ): υπεύθυνος εργολάβος κος Κελεπούρης Γεώργιος.


Γ. Δήμος Βόρειας Κέρκυρας
1. Δημ. Ενότητα Αγ. Γεωργίου (Δ.Κ. Αγρού, ΤΚ. Αρκαδάδων, Τ.Κ. Αφιώνα, Τ.Κ. Αρμενάδων, Τ.Κ.Καββαδάδων, Τ.Κ. Πάγων, Τ.Κ. Αγ. Αθανασίου και Τ.Κ. Δάφνης): υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος.
2. Δημ. Ενότητα Εσπερίων (Δ.Κ. Αυλιωτών, Τ.Κ. Περουλάδων, Τ.Κ. Σιδαρίου, Τ.Κ. Αντιπερνών, Τ.Κ. Βελονάδων, Τ.Κ. Αγραφών): υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος . 
3. Δημ. Ενότητα Θιναλίων ( Τ.Κ. Αγ. Παντελεήμονα και Τ.Κ. Περίθειας) υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος .
4. Δημ. Ενότητα Κασσωπαίων ( Τ.Κ. Σινιών ) υπεύθυνος εργολάβος κος Λευθεριώτης Θεόδωρος .

Παρακαλούνται οι ελαιοπαραγωγοί που τα ελαιοκτήματα τους καλύπτονται με άγρια βλάστηση να τα έχουν καθαρά, έτσι ώστε τα συνεργεία να έχουν την δυνατότητα πρόσβασης καθώς και να παρευρίσκονται κατά την διάρκεια των ψεκασμών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις τους, για την παρακολούθηση και υποβοήθηση των συνεργείων. Επίσης όσα ελαιοκτήματα είναι περιφραγμένα τις ημέρες των ψεκασμών οι παραγωγοί θα πρέπει να τα έχουν ανοιχτά εφόσον επιθυμούν να ψεκαστούν. Επιπλέον, για τις περιοχές με μειωμένη καρποφορία και λόγω του γεγονότος ότι δεν θα πραγματοποιούνται γενικοί ψεκασμοί, οι ελαιοπαραγωγοί παρακαλούνται να υποδεικνύουν στα συνεργεία τα σημεία που υπάρχει ελαιόκαρπος.

Το ημερήσιο πρόγραμμα ψεκασμών θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων από τα συνεργεία ψεκασμών. Οι ψεκασμοί θα αναβάλλονται για την επόμενη ημέρα σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τους ψεκασμούς ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Η διάρκεια των ψεκασμών θα είναι περίπου 8 ημέρες.

Οι μελισσοκόμοι που οι κυψέλες τους είναι εγκατεστημένες στις περιοχές που εφαρμόζεται το πρόγραμμα δακοκτονίας παρακαλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των μελισσοσμηνών τους.


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2661364711
και 2661364708 της Υπηρεσίας μας .
Από την Εποπτεία Δακοκτονίας