Συνέλευση πολιτών που αμφισβητούν την ύπαρξη πανδημίας

Συνέλευση πολιτών που αμφισβητούν την ύπαρξη πανδημίας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην πλατεία Δημαρχείου συγκεντρώθηκαν πολίτες που διαμαρτύρονται γιατί θίγονται τα ατομικά τους δικαιώματα και ελευθερίες και αμφισβητούν την ύπαρξη της πανδημίας.

04
Aυγούστου / 2021

Όπως αναφέρουν, έχουν επιδόσει στη Δήμαρχο έγγραφο με το οποίο ζητούν ενημέρωση, το οποίο δεν έχει απαντηθεί.  
Το έγγραφο φέρει υπογραφές 63 πολιτών και έχει επιδοθεί  με Δικαστικό Επιμελητή, στην Δημαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Με το έγγραφο ζητούν να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων και να έχουν τεκμηριωμένη πληροφόρηση για θέματα δημόσιας υγείας.