Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση των ειδικών μορφών Τουρισμού και της παροχής Τουριστικής Εκπαίδευσης

Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση των ειδικών μορφών Τουρισμού και της παροχής Τουριστικής Εκπαίδευσης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Παρασκευή 16 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψης της Υφυπουργού Τουρισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην Κέρκυρα,

15
Ιουλίου / 2021

θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Υπουργείου Τουρισμού, με παρουσία της Υφυπουργού.
 
Η υπογραφή του μνημονίου θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις Αλυκές, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, στις 9:45.
 
Ο σχεδιασμός και η υποστήριξη στην υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τα στελέχη των κλάδων του Τουρισμού, η παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης/κατάρτισης, ο σχεδιασμός των προγραμμάτων «φιλοξενία», η εκπόνηση ερευνών/μελετών για την καταγραφή των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφορετικών τουριστικών φορέων, η ανάπτυξη από τον Ιόνιο Πανεπιστήμιο και την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ψηφιακής πλατφόρμας για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και η ψηφιακή προώθηση των προϊόντων/υπηρεσιών τους, όπως και η συλλογή και επεξεργασία στοιχειών και η παροχή προτάσεων για τις δυνατότητες ανάπτυξης σε επίπεδο Περιφέρειας ειδικών μορφών Τουρισμού, περιγράφονται στο εν λόγω μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και το Υπουργείο Τουρισμού.