Πρόεδρος τ.σ. Αγίου Μάρκου: «Παραμένω, αν και μου ζήτησαν να παραιτηθώ»

Πρόεδρος τ.σ. Αγίου Μάρκου: «Παραμένω, αν και μου ζήτησαν να παραιτηθώ»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στα γεγονότα που ακολούθησαν το επεισόδιο στην παιδική χαρά του Αγίου Μάρκου, αναφέρεται ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Σωτήρης Γκάτσης:

06
Ιουλίου / 2021

«Όλο το προηγούμενο διάστημα , απασχόλησαν την κοινή γνώμη τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο χωριό του  Αγίου Μάρκου της Κ. Κέρκυρας, του οποίου έχω την τιμή να είμαι πρόεδρος.

Κατ’ αρχήν θέλω να διευκρινίσω πως με το άρθρο 83 του Νόμου 3852/2010, στο τοπικό συμβούλιο έχει ανατεθεί, η αρμοδιότητα - μέριμνα για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών. Η δική μας παιδική χαρά στερείται άδειας νομίμου λειτουργίας, παρόλες τις  αιτήσεις που έχω υποβάλλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, σε αντιδημάρχους και βεβαίως στην εντεταλμένη σύμβουλο κ. Μαρία Ζερβού. Απάντηση δεν έλαβα μέχρι και σήμερα, ούτε και κανείς ασχολήθηκε με το θέμα τούτο!!
  
Μπρος σε αυτό το αδιέξοδο και προς αποτροπή τραυματισμού ή κάτι χειρότερο, το τοπικό συμβούλιο έκλεισε την παιδική χαρά με λουκέτο , το οποίο αφαιρέθηκε δύο φορές , χωρίς να γνωρίζουμε ποιος και γιατί το έπραξε αυτό. Εν συνεχεία, και υπό το κράτος της αγωνίας μας για τον παραπάνω λόγο, αναγκαστήκαμε να σφραγίσουμε το πορτόνι της παιδικής χαράς.

Η κ. εντεταλμένη, αντί να φροντίσει,  δια των καλών σχέσεων και της επιρροής που έχει στους συναδέλφους της , αντιδημάρχους, ώστε να αδειοδοτηθεί  η παιδική χαρά, εμφανίστηκε με τον αδελφό της και κάποια μέλη του πολιτιστικού συλλόγου στον εν λόγω  χώρο,  με σκοπό να σπάσουν το πορτόνι και να εισέλθουν σ’ αυτήν. Να σημειωθεί πως ούτε καν με υπηρεσίες του Δήμου δεν προέβη στην παραπάνω κίνηση, αλλά με εξωθεσμικούς παράγοντες(!!!!), καθώς επίσης και ότι δεν εμπεριέχεται ρητά, στις αρμοδιότητες που της εκχώρησε η δήμαρχος με την υπ’ αριθμ. 2399/20-9-2019 απόφασής της, κάτι σχετικό με  θέματα παιδικών χαρών.
Εγώ ήμουν απών από τα παραπάνω γεγονότα, δεδομένου ότι υποχρεώσεις οικογενειακές με ανάγκασαν να λείπω από το χωριό.

Πληροφορήθηκα πως ακολούθησαν χειροδικίες και ύβρεις μεταξύ του αδελφού της κ. εντεταλμένης και του παρευρισκομένου εκεί, αντιπροέδρου του τοπικού συμβουλίου. Δεν θα επεκταθώ περαιτέρω, καθότι έχει επιληφθεί η δικαιοσύνη και ότι είχα να πω τα είπα εκεί.

Μετά από αυτά, άρχισε ένας ανηλεής πόλεμος εναντίον μου από την κ. εντεταταλμένη την οποία συνέδραμε και η κ. δήμαρχος η οποία άκουσε μόνο τη μια πλευρά δηλ. εκείνη της κ. Ζερβού , αλλά παρόλα αυτά ισχυρίστηκε μέσα στο Δ.Σ. ότι έχει μορφώσει κρίση!!!!!!!! Αν είναι δυνατόν!!!!

Ζήτησαν, μάλιστα, αμφότερες την παραίτησή μου!!! Γνωρίζοντας ότι δεν ήμουν ΠΑΡΩΝ στα γεγονότα και ότι ουδέν έπραξαν στις επανειλημμένες οχλήσεις μου για αδειοδότηση της παιδικής χαράς. ΄φαίνεται πως είναι τακτική και πρακτική της κ. δημάρχου να αιτείται αποπομπή όσων δεν την «σιγοντάρουν» πολιτικά (βλ. αίτημα προς υπουργό παιδείας για εκπαραθύρωση του κ. Άνθη).

Όλα τα παραπάνω, τα αντιπαρέρχομαι και μένω στις επάλξεις, εκεί που με τίμησαν και με τοποθέτησαν οι συγχωριανοί μου, αγωνιζόμενος με όσες δυνάμεις και μέσα διαθέτω, για το καλό του χωριού μου».

Με όλο το σεβασμό
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΚΑΤΣΗΣ,
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ.