Γ. Καρύδης – Συζητήθηκε το θέμα της ιστορικής νησίδας Λαζαρέτο στο Δημ. Συμβούλιο

Γ. Καρύδης – Συζητήθηκε το θέμα της ιστορικής νησίδας Λαζαρέτο στο Δημ. Συμβούλιο

Γιώργος Καρύδης, Δημοτικός Σύμβουλος, Επικεφαλής της Παράταξης ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την Εισήγηση του Γιώργου Καρύδη

29
Ιουνίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μετά από επανειλημμένα αιτήματα του δημοτικού συμβούλου Γιώργου Καρύδη και κατόπιν από δύο αναβολές, συζητήθηκε στην συνεδρίαση της Δευτέρας (28-6) του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της μεταβίβασης της κυριότητας της Νησίδας ΛΑΖΑΡΕΤΟ, που αποτελεί ιστορικό χώρο εθνικής συλλογικής μνήμης, στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Όπως ανέφερε στην αρχική τοποθέτησή του ο Γιώργος Καρύδης η  συγκυρία επιφύλαξε, η συζήτηση του θέματος για το ΛΑΖΑΡΕΤΟ στο Δημοτικό Συμβούλιο να συμπέσει χρονικά με τον ύστατο χαιρετισμό στο ιστορικό στέλεχος και αγωνιστή της  Αριστεράς Φίλη Κορωνάκη, που συνέδεσε τ΄ ονομά του με το ΛΑΖΑΡΕΤΟ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων με ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την Εισήγηση του Γιώργου Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:

Με το άρθρο 36 του Ν.4049/2012 ορίστηκε η διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων ιδιοκτησίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΟΤ) , των οποίων τη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκεί η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΕΤΑΔ Α.Ε.) πρώην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΕΤΑ Α.Ε.) χωρίς αντάλλαγμα σε Δήμους- Αποδέκτες, οι οποίοι με τη δημοσίευση του νόμου υποκαθίστανται αυτοδικαίως στη θέση του ΕΟΤ και της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Μεταξύ των παραχωρούμενων ακινήτων περιλαμβάνεται στο σχετικό πίνακα του παραπάνω νόμου και η νησίδα ΛΑΖΑΡΕΤΟ προς παραχώρηση της κυριότητάς της στον ενιαίο τότε  Δήμο Κέρκυρας.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παραπάνω νόμου για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της κυριότητας των εν λόγω ακινήτων, μεταξύ των οποίων και του ΛΑΖΑΡΕΤΟ απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. και μεταγραφή του Αποσπάσματος αυτής στο Κτηματολογικό Γραφείο Κέρκυρας.
Προβλέπεται ότι η μεταβίβαση και η μεταγραφή στο Κτηματολόγιο των εν λόγω ακινήτων απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο μεταβίβασης, τέλος ή άλλο φόρο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Κατά συνέπεια το Δημοτικό Συμβούλιο  του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αποφασίζει:

1) Να ζητηθεί άμεσα από την ΕΤΑΔ Α.Ε.  να εκδώσει τη , σύμφωνα με το Νόμο,  Απόφαση μεταβίβασης της κυριότητας της νησίδας ΛΑΖΑΡΕΤΟ, που αποτελεί ιστορικό χώρο εθνικής συλλογικής μνήμης,  στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων νήσων.

2) Να εκδώσει το σχετικό Απόσπασμα, που αποτελεί μεταγραπτέο τίτλο κυριότητας  και σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου να προχωρήσει στη μεταγραφή του Αποσπάσματος στο Κτηματολόγιο Κέρκυρας.
3) Να ανακαλέσει την υπ΄αριθμ. 2-12/22-01-2020 Απόφασή του περί αιτήματος ανανέωσης της παραχώρησης της νησίδας ΛΑΖΑΡΕΤΟ στο Δήμο, καθότι είναι εσφαλμένη και δημιουργεί κίνδυνο αποδυνάμωσης του δικαιώματος κυριότητας του Δήμου. 

3) Να ζητηθεί από τους Υπουργούς Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προχωρήσουν στις δέουσες ενέργειες ώστε σε συνεργασία με το Δήμο να εξασφαλιστεί η εγκατάσταση λιμενικής πρόσβασης ( πλωτή εξέδρα και ράμπα ΑΜΕΑ) για την επισκεψιμότητα προς τη νησίδα Λαζαρέτο καθώς και η χρηματοδότηση για την συντήρηση των κτιρίων και τη διάσωση του Μουσείου στη νησίδα.

Σύμφωνα τέλος με απάντηση της δημοτικής αρχής σε σχετική ερώτηση, υπάρχει επίσημο έγγραφο, που γνωστοποιεί ότι το ΔΣ της ΕΤΑΔ ΑΕ, θα συζητήσει το θέμα και θα εκδώσει το σχετικό Απόσπασμα προς μεταγραφή στο Κτηματολόγιο στην επόμενη συνεδρίασή του. Ο Γιώργος Καρύδης ζήτησε αντίγραφο του εγγράφου αυτού.