Πρόγραμμα Α΄κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας: Σε ποιες δημοτικές ενότητες

Πρόγραμμα Α΄κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας: Σε ποιες δημοτικές ενότητες

Μυοκτονία στους εξωτερικούς δημόσιους χώρους στις δημοτικές ενότητες: Φιαάκων - Αχιλλειών - Παρελίων - Παλιαοκαστριτών - Διαποντίων Νήσων

22
Ιουνίου / 2021

Η ανακοίνωση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας:


Από Σάββατο  19 Ιουνίου  έως  και Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021


ΣΑΒΒΑΤΟ  19/06/2021  ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ

ΤΡΙΤΗ   22/06/2021   Δ.Ε   ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ  23/06/2021  ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΙ ΡΟΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ   24/06/2021 ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25/06/2021  Δ.ΕΦΑΙΑΚΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ   28/06/2021  Δ.Ε ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ  29/06/2021   Δ. Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ   30/06/2021  ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ


Ο Δήμος ενημερώνει ότι το πρόγραμμα  μπορεί να τροποποιηθεί  ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή αν συντρέχουν άλλοι σοβαροί λόγοι.
Λόγω των υπαρχόντων δρομολογίων  προς τα Διαπόντια Νησιά  το πρόγραμμα  έχει προσαρμοσθεί αναλόγως.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΥΟΚΤΟΝΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΣΧΑΡΩΤΑ ΤΟΥ ΔΥΚΤΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΑΡΙΘΜ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 210 7793777.
TΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : 6977203663