Η ΕΛΟΚ σχετικά με την άδεια εισόδου στις σχολικές μονάδες

Η ΕΛΟΚ σχετικά με την άδεια εισόδου στις σχολικές μονάδες

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ ενημέρωσε για τη δυνατότητα που υπάρχει για άδεια εισόδου στις σχολικές μονάδες

09
Ιουνίου / 2021

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.ΠΑΙ.Θ. καλεί τις αναγνωρισμένες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, Ομοσπονδίες αθλημάτων που επιθυμούν άδεια εισόδου στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας για το σχολικό έτος 2021-2022, να υποβάλλουν το αίτημά τους.

Για τον λόγο αυτό, όσα σωματεία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ διαθέτουν  άτομα που πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και επιθυμούν να συμμετέχουν στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της ΕΛ.Ο.Κ  για την   νέα σχολική χρονιά,  να υποβάλλουν στην γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ  έως την Παρασκευή 11/6/2021, στοιχεία ατόμων που πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές.
(α) επιλεγμένοι/ες εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, κλάδου ΠΕ11
(β) πιστοποιημένοι  προπονητές και πιστοποιημένες προπονήτριες
(γ) διακριθέντες αθλητές και διακριθείσες αθλήτριες.

Επισημαίνουμε ότι το Υ.ΠΑΙ.Θ δεν αποδέχεται  αιτήματα μεμονωμένων σωματείων, ομίλων, αθλητών/τριών και προπονητών/τριών για τον λόγο αυτό η δήλωση των ατόμων πρέπει να γίνει προς την Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ».

ΣΠΥΡΟΣ ΠΙΚΟΥΛΑΣ