ΛΑΣΥ:Να δοθεί τέλος στο τέλμα του Δημοτικού Συμβουλίου Β.Κέρκυρας

ΛΑΣΥ:Να δοθεί τέλος στο τέλμα του Δημοτικού Συμβουλίου Β.Κέρκυρας

Προτείνει τη θεσμοθέτηση τακτικής υποχρεωτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα αλλά και την κατάθεση και ψήφιση πρόταση μομφής στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

15
Μαΐου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη λήψη μέτρων από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας για την εξασφάλιση της λειτουργίας του και την πρόληψη επανάληψης πολιτικών πρακτικών υποβάθμισης, αδρανοποίησης και ευτελισμού του ζητά με ανοιχτή επιστολή της η Λαϊκή Συσπείρωση.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνει τη θεσμοθέτηση τακτικής υποχρεωτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα αλλά και την κατάθεση και ψήφιση πρόταση μομφής στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εξαιτίας της συνειδητής παράλειψης σύγκλισης του ΔΣ και της συστηματικής καταπάτησης του κανονισμού του και την προειδοποίηση παραπομπής του στον Επόπτη ΟΤΑ σε περίπτωση που αυτά επαναληφθούν.

Ειδικότερα η επιστολή αναφέρει:
"Κύριε πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κέρκυρας, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι πρόεδροι των κοινοτήτων, συνδημότισσες και συνδημότες,  τη στιγμή που η περιοχή μας και οι κάτοικοί της αντιμετωπίζουν πολλά και σοβαρά προβλήματα, τη στιγμή που απαιτείται η λήψη αποφάσεων που θα βοηθήσουν στο βηματισμό της κοινωνίας μας, στην αναμέτρησή της με τις δυσκολίες και με τις αιτίες τους, τη στιγμή που η κυβέρνηση αφαιρεί όλο και περισσότερες αρμοδιότητες από το Δημοτικό Συμβούλιο και επιβάλει νέες αντιλαϊκές και αντιδημοκρατικές ρυθμίσεις διαπιστώνουμε την πλήρη αδρανοποίηση του ανώτατου θεσμικού οργάνου της περιοχής, του Δημοτικού Συμβουλίου. Μια αδρανοποίηση που υλοποιείται με τη βάναυση καταπάτηση του κανονισμού λειτουργίας του από τη δημοτική αρχή και τον πρόεδρο του.
Σας θυμίζουμε ότι:

  1. Ο κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπει τη σύγκλισή του «τουλάχιστον μία φορά το μήνα» (άρθρο 3, παράγραφος 7α). Όμως τον Ιανουάριο του 2021 συνεδρίαση δεν έγινε ενώ το όργανο λειτούργησε για τελευταία φορά στις 14 Απριλίου. Έχει παρέλθει δηλαδή ξανά ένας μήνας χωρίς να συνεδριάσουμε.
  2. Ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ προβλέπει ακόμη συνεδρίαση όταν «το ζητήσει το 1/3 των δημοτικών συμβούλων ή το σύνολο της μειοψηφίας» (άρθρο 3, παράγραφος 7δ). Τέτοιο αίτημα έχει κατατεθεί από τις 22 Απριλίου 2021 αλλά ούτε απάντηση δεν έχει δοθεί.
  3. Ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΣ προβλέπει τέλος τη σύγκλιση του θεσμικού οργάνου όταν «το απαιτούν οι τοπικές συνθήκες καθώς και όταν υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις που δικαιολογούν τη σύγκλισή του» (άρθρο 3, παράγραφος 7β). Με έγγραφό της η «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» στις 4 Απριλίου και με κοινά τους αιτήματα οι 19 Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης (το 70 % δηλαδή του οργάνου) στις 19 Απριλίου και στις 22 Απριλίου ζήτησαν να υπάρξει συνεδρίαση του ΔΣ για να συζητηθούν τέτοια θέματα. Τα θέματα αυτά ήταν ο Συμβουλευτικός Σταθμός Βόρειας Κέρκυρας (ανάγκη επίλυσης ζητημάτων σχετικά με τα εγκαίνια), η συμμετοχή στον ΣΥΠΑΠ (έχει λήξει από 30/3 και κινδυνεύουν να μείνουν απλήρωτοι εργαζόμενοι), η δακοκτονία του Καβαλλουρίου (υπάρχει έγγραφο από τη Διεύθυνση Γεωργίας για άμεση επανεξέταση της αρχικής απόφασης του ΔΣ καθώς «τρέχει» προκήρυξη διαγωνισμού για το θέμα), μέτρα προετοιμασίας της τουριστικής περιόδου, χωροθέτηση του κλειστού γυμναστηρίου, ζητήματα που αφορούν την καθαριότητα, ο νέος εκλογικός νόμος για την τοπική διοίκηση, το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ. Ωστόσο για τη δημοτική αρχή και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου δεν υπάρχουν θέματα και λόγος συνεδρίασης!
 
   Κύριε πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι πρόεδροι των κοινοτήτων, συνδημότισσες και συνδημότες ως «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» δεν είμαστε διατεθειμένοι να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό:
  1. Καταθέτουμε πρόταση για σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από πρόσκληση των 19 συναδέλφων οι οποίοι υποβάλαμε από κοινού αίτημα στις 22 Απριλίου και για τα θέματα που είχαμε τότε αιτηθεί, αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα του κανονισμού λειτουργίας του ΔΣ (άρθρο 3, Παράγραφος 7δ). Στην συνεδρίαση να προσκληθούν μετά από ένα χρόνο και οι πρόεδροι των κοινοτήτων. 
  2. Ζητάμε τη λήψη μέτρων από το Δημοτικό Συμβούλιο για την εξασφάλιση της λειτουργίας του και την πρόληψη επανάληψης πολιτικών πρακτικών υποβάθμισης, αδρανοποίησης και ευτελισμού του. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε:
1)τη θεσμοθέτηση τακτικής υποχρεωτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου το πρώτο Σάββατο κάθε μήνα.
2)την κατάθεση και ψήφιση πρόταση μομφής στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου εξαιτίας της συνειδητής παράλειψης σύγκλισης του ΔΣ και της συστηματικής καταπάτησης του κανονισμού του και την προειδοποίηση παραπομπής του στον Επόπτη ΟΤΑ σε περίπτωση που αυτά επαναληφθούν.