Χωρίς ρεύμα το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας

Χωρίς ρεύμα το κέντρο της πόλης της Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Βλάβη σε γραμμή μέσης τασης στο δίκτυο της ΔΕΗ, έχει αφήσει χωρίς ρεύμα περιοχές

28
Απριλίου / 2021

του κέντρου της πόλης της Κέρκυρας.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή της ΔΕΗ, Νίκο Σοφιανό, η βλάβη έχει επηρεασει την περιοχή του Σαρόκο, Πολυχρονίου Κωνσταντα, Μητρ. Μεθοδίου, καθώς και κομμάτι της Νομαρχίας.
Τα συνεργεια της ΔΕΗ εργάζονται για να αποκαταστήσουν το πρόβλημα, το οποίο αναμένεται να έχει λυθεί σε περίπου μία ώρα.