Γαλιατσάτος: Γιατί καθυστερούν τα έργα Φοίνικα και Γιαλλινά;

Γαλιατσάτος: Γιατί καθυστερούν τα έργα Φοίνικα και Γιαλλινά;

Επερώτηση της παράταξης ΑΝΑΣΑ στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Ιονίων Νήσων:

16
Απριλίου / 2021

Προς κ. Περιφερειάρχη.

- Την 27/03/2018 εντάχθηκε στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ της ΠΙΝ με απόφαση του Περιφερειάρχη το έργο «αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά» με προϋπολογισμό 5.036.260,42 ευρώ και συμβαλλόμενους στην σχετική Προγραμματική Σύμβαση την ΠΙΝ ως χρηματοδότη, τον Δήμο Κέρκυρας για την εκτέλεση, το Ίδρυμα «Πινακοθήκη Άγγελου Γιαλλινά» ως δικαιούχο, και το ΥΠ.ΠΟ.Α λόγω του χαρακτήρα του έργου. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης  της πράξης ορίζεται  η 31/12/2021.

- Την 10/05/2018 εντάχθηκε επίσης στο ΠΕΠ/ΕΣΠΑ της ΠΙΝ με απόφαση του Περιφερειάρχη το έργο «Αποκατάσταση θεάτρου Φοίνικα» με προϋπολογισμό 5.954.300 ευρώ  και συμβαλλόμενους την ΠΙΝ ως χρηματοδότη και τον Δήμο Κέρκυρας ως δικαιούχο. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης της πράξης ορίζεται η 31/12/2021.

Επειδή απομένει ελάχιστος χρόνος για την υλοποίηση των έργων αυτών,
επειδή δεν προκύπτει ιδιαίτερη πρόοδος των εργασιών,
επερωτάται η κ. περιφερειάρχης:

- Ποια είναι η πρόοδος υλοποίησης των δυο έργων;

- Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί  το προηγούμενο διάστημα για την επιτάχυνση των εργασιών;

- Ποια θα είναι η τύχη τους αν μετά την παρέλευση της 31/12/2021 τα έργα δεν έχουν υλοποιηθεί ή δεν έχουν αρχίσει καν;

Για την ΑΝΑΣΑ:
Θεόδωρος Γαλιατσάτος
περιφερειακός σύμβουλος
επικεφαλής ΑΝΑΣΑ
τ. περιφερειάρχης Ι.Ν.