Αποφάσεις για έλεγχο αποστολών και αμοιβή παρατηρητών

Αποφάσεις για έλεγχο αποστολών και αμοιβή παρατηρητών

ΑΘΗΝΑ. Ξεκίνησε και πάλι το πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ, με την υπ’ αριθ. 2/10-4-2021 απόφαση, όρισε τον παρατηρητή αγώνα

15
Απριλίου / 2021

να κάνει τον έλεγχο των αποστολών και των διαιτητών ως προς την υποβολή τους σε τεστ COVID-19, αλλά και να παραλαμβάνει τα αποτελεσμάτων της εξέτασης. Αυτός θα έχει την ευθύνη για την είσοδο των αποστολών στο γήπεδο και στα αποδυτήρια.
Ένα από τα προβλήματα που είχαν θέσει οι ομάδες είναι ο περιορισμός των αποζημιώσεων - εξόδων για διαιτησία, παρατηρητών, ενώ προέκυψε και θέμα με την κάλυψη εξόδων για τα τεστ COVID-19 σε παρατηρητές και διαιτητές.

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν αναφέρουν ότι, βάση  της τροποποίησης του άρθρου 9, παρ. β της Οικονομικής Εγκυκλίου του Πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας περιόδου 2020-2021, σχετικά με την αμοιβή των Παρατηρητών Αγώνων και εξόδων για τα τεστ, ισχύουν τα κάτωθι:

1) Ο Παρατηρητής που θα κινηθεί, στα πλαίσια του ορισμού του, εντός ορίων της ΕΠΣ που ανήκει, δεν θα λαμβάνει απολύτως καμία αμοιβή, εκτός των αποδεδειγμένων εξόδων μετακίνησης του (π.χ. διόδια, ferry-boat).

2) Ο Παρατηρητής που θα κινηθεί, στα πλαίσια του ορισμού του, εκτός ορίων της ΕΠΣ που ανήκει, το ποσό που θα λάβει ως αμοιβή θα είναι στο σύνολο 30 ευρώ, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μετακίνησης του.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ ενέκρινε την κάλυψη από την ίδια την Ομοσπονδία του κόστους των τεστ COVID-19 για τους αξιωματούχους διαιτησίας και τους Παρατηρητές αγώνων του πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας.