Οδηγείται για κλείσιμο το ΙΕΚ Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού;

Οδηγείται για κλείσιμο το ΙΕΚ Κέρκυρας του Υπουργείου Τουρισμού;

Με μεγάλη μου λύπη σας ενημερώνω ότι στις αρχές Ιουνίου το εκπαιδευτήριο θα πρέπει να αναστείλει την λειτουργία του γιατί οι δυο ορισμένου χρόνου (8 μηνών) υπάλληλοι σταματάνε και δεν υπάρχει κάτι πέραν αυτών.

14
Απριλίου / 2021

Το 2014 σύσσωμοι οι Κερκυραίοι απέτρεψαν οργανωμένη προσπάθεια μεταφοράς του τότε ΟΤΕΚ Κέρκυρας, σημερινού ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Υπουργείου Τουρισμού, σε άλλη πόλη. Σήμερα καλούμαστε να διαχειριστούμε ακόμα μια μεγαλύτερη κρίση που οδηγεί το ΙΕΚ σε αναστολή λειτουργίας του λόγω έλλειψης προσωπικού!

Το 2016 το εκπαιδευτήριο Κέρκυρας είχε τέσσερα τμήματα και 85 μαθητές. Από τότε έως σήμερα είμαστε κοινωνοί μιας μεγάλης προσπάθειας αναβάθμισης του ΙΕΚ με την συμμετοχή εργαζομένων, τοπικής κοινωνίας, κοινωνικών εταίρων αλλά και αρχών του τόπου. Αποτέλεσμα ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο με καταπληκτικές υποδομές και εγκαταστάσεις και το κυριότερο εννιά τμήματα με πάνω από 180 μαθητές, που μαζί με την μετεκπαίδευση δίνει μια επαγγελματική ανάσα σε όλο το ξενοδοχειακό και επισιτιστικό κομμάτι του τουρισμού στην Κέρκυρα με 300 επαγγελματίες κατ’ έτος, με δημοσία και δωρεάν εκπαίδευση.

Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, το 2021, 64 και πλέον ξενοδοχεία εμπιστεύτηκαν το ΙΕΚ Τουριστικών Επαγγελμάτων Κέρκυρας για την στελέχωση των τμημάτων τους. Αυτή σήμερα είναι η αληθινή εικόνα του Εκπαιδευτηρίου Κέρκυρας.
Ένα Εκπαιδευτήριο, που με συνέπεια από το 1976 έως σήμερα προσέφερε ένα μεγάλο κομμάτι του εξειδικευμένου προσωπικού στο νησί αλλά και σε άλλα μέρη της Ελλάδας (μόνο στην Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έξι διευθυντές ξενοδοχείων είναι δικοί μας μαθητές και αμέτρητοι άλλοι προϊστάμενοι καθώς και προσωπικό σε όλο το τουριστικό φάσμα) και σε αντιδιαστολή βρίσκεται στα πρόθυρα αναστολής λειτουργίας ή και κλεισίματος.

Λόγω συνταξιοδοτήσεων όλου του μόνιμου προσωπικού (20 και πλέον άτομα δηλαδή καθηγητές, διοικητικό και εργατικό προσωπικό) και με μοναδικό εναπομείναντα τον Διευθυντή του ΙΕΚ Κέρκυρας Δημήτριο Μπακύρα. Σε αντιπαράθεση του έργου και της προσφοράς του Εκπαιδευτηρίου και ενώ υπάρχουν οργανικές θέσεις κενές για τουλάχιστον δυο μόνιμους καθηγητές και τέσσερις μόνιμους διοικητικούς καθώς και τέσσερις συμβασιούχους ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών ΙΕΚ και μετεκπαίδευσης.
Γιατί άραγε δεν έχουν προκηρυχτεί αυτές οι θέσεις; Ποιος φέρει την ευθύνη κλεισίματος μιας Σχολής Τουριστικής Εξειδίκευσης; Πόσο πιο φτωχός μπορεί να γίνει αυτός ο τόπος πια, σε δομές και υποδομές; Με μεγάλη μου λύπη σας ενημερώνω ότι στις αρχές Ιουνίου το εκπαιδευτήριο θα πρέπει να αναστείλει την λειτουργία του γιατί οι δυο ορισμένου χρόνου (8 μηνών) υπάλληλοι σταματάνε και δεν υπάρχει κάτι πέραν αυτών.

Με πρωταρχικό μέλημα εκτός από την εκπαίδευση την εξωστρέφεια, που για εμάς δεν αντανακλάται μόνο στη μάθηση ενός επαγγέλματος, αλλά παρακινεί τους μαθητές του στον εθελοντισμό, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και τέλος την ενεργητική συμμετοχή σε όλες της εκδηλώσεις, φεστιβάλ και γενικά σε κάθε τι που ο τόπος μας χρειάζεται.

Το ΙΕΚ Κέρκυρας χωρίς το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό αλλά και καθηγητές που θα οργανώσουν και θα πλαισιώσουν τις εκπαιδευτικές δομές του, πιστεύουμε ότι είναι υποβάθμιση του ίδιου του τουριστικού προϊόντος.

Για εμάς είναι τουλάχιστον αδιανόητο και πρέπει να επισημάνουμε ότι η προχειρότητα και η έλλειψη σχεδιασμού σε δύο τόσο νευραλγικούς τομείς όπως ο τουρισμός και η εκπαίδευση είναι τουλάχιστον ανεξήγητη.
* Ο Δ. Μπακύρας είναι ο διευθυντής του δημόσιου, ΙΕΚ τουρισμού Κερκύρας

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΚΥΡΑΣ