Ο τ. πρόεδρος του ΟΛΚΕ Σπύρος Στεφανίδης για τη μαρίνα Σπηλιάς και τις δηλώσεις Γκίκα

Ο τ. πρόεδρος του ΟΛΚΕ Σπύρος Στεφανίδης για τη μαρίνα Σπηλιάς και τις δηλώσεις Γκίκα

Σπύρος Στεφανίδης, τέως πρόεδρος του ΟΛΚΕ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Επιστολή στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, απέστειλε ο τέως πρόεδρος του ΟΛΚΕ Σπύρος Στεφανίδης, κατόπιν δηλώσεων του Στέφανου Γκίκα για τη δημοπράτηση του τουριστικού καταφυγίου της Σπηλιάς

18
Μαρτίου / 2021

Αναλυτικά η επιστολή του Σπύρου Στεφανίδη

Tα ρεπορτάζ σας για την επικείμενη -επί τέλους- δημοπράτηση της Β ΄Φάσης  για την ολοκλήρωση του εν θέματι έργου σε συνδυασμό με σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα που μου  εγνώρισαν (προσωπικά είμαι εκ πεποιθήσεως εναντίος προς τα  κοινωνικά δίκτυα) με ωθούν να σας στείλω  το συνημμένο σημείωμα με τις θέσεις μου για  το θέμα ελπίζοντας σε κάποια έστω ανακωχή των αενάως εριζόντων Περιφερειαρχών μας, προς όφελος του ΟΛΚΕ!
 

Κύριε Διευθυντά,
Αναφέρομαι στη χθεσινή δήλωση του φίλου Βουλευτή Κυρίου Στέφανου Γκίκα* για την επικείμενη δημοπράτηση της Β’ Φάσης (αποπεράτωση) του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών.

Ως Κερκυραίος και εδικότερα ως τέως Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΚΕ χαίρομαι ιδιαίτερα και εκφράζω ικανοποίηση για την επιτυχή εξασφάλιση της συνέχισης του έργου από τή παρούσα Διεύθυνση του ΟΛΚΕ και της εύχομαι επιτυχία - για την οποία είμαι πολύ αισιόδοξος.

Όμως σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια δεν μπορώ παρά να απορήσω και να αναρωτηθώ προς τί τα συγχαρητήρια του Βουλευτή;

Γιατί ο αγαπητός μου Στέφανος, πρώην συνάδελφός μου στο Πολεμικό  Ναυτικό, αφίσταται σήμερα από τις διδαχές της Σχολής Δοκίμων και τις παραδόσεις του Π.Ν. σύμφωνα με  τις οποίες δεν είναι ορθό να εκφράζεται ευαρέσκεια - πολλώ δε μάλλον συγχαρητήρια – για απλή εκπλήρωση μιας διαδικαστικής υποχρέωσης! (Αν είναι επιτυχής απλώς ο χειριστής έχει εκτελέσει το καθήκον του όπως έχει υποχρέωση, αν δεν είναι επιτυχής τότε είτε εκφράζεται δυσαρέσκεια είτε έστω ανοχή.Αλοίμονο,  αν όποτε ένας υπάλληλος εκπληρώνει το καθήκον του εκφράζεται γραπτή  ευαρέσκεια θα χρειαζόταν αμέτρητοι τόμοι εγγράφων...).

Ακόμη, προς τι η απρόκλητη ειρωνική αναφορά στον Γιώργο Σταθάκη που πέραν του ότι είναι παντελώς άδικη είναι και ανακριβής μια και ο κ. Σταθάκης επισκέφθηκε τη Κέρκυρα κατά το ‘’Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων’’ μαζί με τον τότε Πρωθυπουργό όχι το 2016 αλλά στις 5 & 6 Δεκεμβρίου του 2017, ώστε η αναφορά του κ. Γκίκα περί μη τηρήσεως υποσχέσεως του κ. Σταθάκη περί χρηματοδότησης εντός του 2016 είναι προδήλως λανθασμένη;

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή παραθέτοντας ένα σύντομο, περιληπτικό  ιστορικό του έργου της Σπηλιάς:

Αντικείμενο της εγκατεστημένης από 22-12-2006 εργολαβίας (ως παρελήφθη από την υπ’εμέ Διεύθυνση)
Κατασκευή κρηπιδωμάτων του τουριστικού καταφυγίου στην θέση των παλαιών υφιστάμενων για κατασκευή του συγκεκριμένου έργου, στο οποίο έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος “ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε.” και περιλαμβάνει λιμενικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα με ποσό σύμβασης  8.173.958,03 €.

Με το συγκεκριμένο έργο θα εξυπηρετούνται 80 σκάφη αναψυχής μεσαίου και κυρίως μεγάλου μεγέθους (mega yachts).

Η συνολική επιφάνεια των εν δυνάμει χερσαίων χώρων του Τουριστικού Καταφυγίου είναι 7.800μ² περίπου, ενώ το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης ανέρχεται σε 35.000μ² περίπου.

Κατασκευάζονται δύο μώλοι από λιθορριπή και φυσικούς ογκολίθους (προσήνεμος και υπήνεμος) οι οποίοι δημιουργούν τη λιμενολεκάνη και την προστατεύουν από τους κυματισμούς.  Στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης τοποθετούνται τρεις πλωτοί προβλήτες για την πρόσδεση των ελλιμενιζόμενων σκαφών.  Η λιμενολεκάνη εκβαθύνεται μέχρι την στάθμη των -4,00μ.   Κατασκευάζεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) μήκος 30,55μ. Στο χερσαίο χώρο κατασκευάζεται οδοστρωσία και ασφαλτόστρωση καθώς και τα δίκτυα των Η/Μ για την εξυπηρέτηση των αναγκών του λιμένα και των σκαφών.

Ιστορικό
(Κατάσταση στις αρχές Απριλίου 2017)

 Το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Π.Ε.Π Ιονίων Νήσων 2000-2006 με κωδικό στο Ο.Π.Σ 109402.

 Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της 17.08.2006 εγκρίθηκε την 30.08.2006 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην  εταιρεία ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε η οποία ανακηρύχθηκε πρώτη μειοδότης  με μέση τεκμαρτή έκπτωση 3,44% και συνολική δαπάνη 8.173.958,03 €.  Στις 22.12.2006 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής με την Ανάδοχο εταιρεία  ΑΤΟΜΟΝ  Α.Ε για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.

 Έως σήμερα έχουν εκτελεσθεί το σύνολο των συμβατικών θαλάσσιων εκσκαφών θεμελίωσης και κατασκευων λιθορριπης και φυσικών ογκολίθων του προσήνεμου (μόνο τα 40μ.) και υπήνεμου κυματοθραύστη σύμφωνα με την συμβατική μελέτη, καθώς και το σύνολο των σκυροδετήσεων των Τεχνητών Ογκολίθων του έργου, ο ηλεκτροφωτισμός του χερσαίου τμήματος, οι οβελοί των φωτοσημαντήρων, η οδοστρωσία και η πρώτη σώση των ασφαλτικών του χερσαίου τμήματος.

 Για την αποπεράτωση του έργου (Β’ Φάση) υπολείπονται :

1. Η κατασκευή της λιθορριπής του υπόλοιπου τμήματος του προσήνεμου κυματοθραύστη.
2. Η προμήθεια και τοποθέτηση των πλωτών προβλητών.
3. Τοποθέτηση πίλαρ – συστημάτων πληρωμής τελών.
4. Η τελευταία στρώση οδοστρωσίας.
5. Ο υποθαλάσσιος αγωγός ομβρίων (bypass) της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (*)
6. Η κατασκευή της περίφραξης του Καταφυγίου

(*) 5.  Μεταγενέστερη προσθήκη από τον υπό τη Διεύθυνσή μου ΟΛΚΕ λόγω βλάβης αγωγού εκβράζοντος στερρεά & υγρά λύματα

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ ΕΙΣ :

• Στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου της 04.04.2017 απαιτήθηκε η μείωση του ύψους της από τα 2,50μ στα 2,00μ.
• Στη Συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων της 06.04.2017 απαιτήθηκε να μην κατασκευαστεί περίφραξη. 
• Μετά την υπογραφή της σχετικής Υπουργική Απόφασης από την Υπουργό Πολιτισμού τά τέλη Ιουλίου 2017 ανετέθη χρηματοοικονομική μελέτη (αντίγραφο της συμβάσεως επισυνάπτεται για το Αρχείο σας) μετά το πέρας της οποίας αρχάς Σεπτεμβρίου 2017 θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των προαπαιτουμένων για ένταξη της αποπερατώσεως του έργου στο ΠΔΕ με σημαντικότατη την επιδίωξη χρηματοδότησης κατά 100% διότι με χαμηλότερη χρηματοδότηση ο ΟΛΚΕ  θα επωμισθεί  τη κάλυψη της  διαφοράς.
• Σημειούται επίσης ότι η  μη κατασκευή της περίφραξης είναι ένας αρνητικός παράγοντας για τον ασφαλή ελλιμενισμό των πανάκριβων σκαφών για το οποίο προορίζεται το εν λόγω τουριστικό καταφύγιο.

7. Οι εργασίες αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων – διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου.

8. Οι εργασίες ενίσχυσης, διαμόρφωσης και αποκατάστασης των χώρων εκατέρωθεν της οδού Δονζελότ οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν ως χώροι εξυπηρέτησης του Τουριστικού Καταφυγίου.
 
Στις (19 Φεβρ. 2016) και ενώ το έργο παρέμενε ημιτελές,  προ του κινδύνου επιβολής επιστροφής του μέχρι τότε δαπανηθέντος ποσού πολλών εκατομμυρίων ευρώ αν δεν τελείωνε εντός περίπου 2,5 ετών αποφάσισα συνοδευόμενος από την προθύμως προσφερθείσα προς τούτο Βουλεύτρια Κυρία Φωτεινή Βάκη να επισκεφθώ τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης κ. Σταθάκη,ο οποίος εδέχθη την δική  μου διοικητική και της Κυρίας Βάκη πολιτική επιχειρηματολογία και υποσχέθηκε την ένταξη της Β’ Φάσης του έργου στο προσεχές Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Μετά από ολίγο χρόνο στα πλαίσια Κυβερνητικού ανασχηματισμού ο κ. Σταθάκης μετεκινήθη στο Υπουργείο Ενέργειας οπότε ανησυχώντας για τη τήρηση της υποσχέσεώς του τον επισκέφθηκα πάλι επειγόντως για το θέμα και αυτός με βεβαίωσε ότι θα το παρέδιδε για θετική διεκπεραίωση στον διαδεχόμενο Υφυπουργό Κύριο Πιτσιόρλα.

Στη συνέχεια ο Κύριος Πιτσιόρλας - ευχερή πρόσβαση στον οποίο βέβαια είχα ως Πρόεδρος του ανήκοντοςστο ΤΑΙΠΕΔ ΟΛΚΕ - μια  και μέχρι τότε αυτός ήταν Πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ - με εβεβαίωσε ότι πράγματι ο κ. Σταθάκης του παρέδωσε το θέμα προς εγγραφή στο ΠΔΕ και θα το προχωρούσε.

Σε ακολουθήσασα συνάντησή  μου με τον Περιφερειάρχη Κύριο Θ. Γαλιατσάτο με ενημέρωσε ότι είχε τη δυνατότητα να εντάξει τη Β΄Φάση στο ΕΣΠΑ με πολλές προοπτικές εγκρίσεως και ως εκ τούτου επείσθηκα   και ο ΟΛΚΕ άλλαξε πορεία αναθέτοντας τη συνέχεια στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Ακολούθησε η απαραίτητη αναπροσαρμογή ωρισμένων τμημάτων της όλης τελικής μελέτης επί το επικαιρότερο (αποφεύγω τον όλως αδόκιμο όρο ‘’επικαιροποίηση’’) κατόπι η λήψη και συγκέντρωση χρονοβόρρων εγκρίσεων από ΚΑΣ , Κ.Νεωτέρων Μνημείων,Κ.Ενιαλίων Αρχαιοτήτων ,Νέας περιβαλλοντικής ,κ.λ.π.  και υποβολή στη ΠΙΝ όπως μου είχε υποδείξει ο κ. Θ.Γαλιατσάτος για τα περαιτέρω που επιτυχώς έπραξε. (Αντίγραφο συμβάσως επισυνάπτεται για το Αρχείο σας)
(Εδώ ένα σχόλιο: η χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ έχει το τεράστιο πλεονέκτημα της άμεσης διαθεσιμότητας των πιστώσεων-δηλ.  αντλείται σταδιακά από την ήδη ενεργή πίστωση όπως τελειώνει κάποιο προκαθωρισμένο τμήμα της συμβάσεως ενώ το ΠΔΕ πληρώνει τμηματικά,μάλλον ακανόνιστα  και πολλές φορές με μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα  τη διαιώνιση του έργου και προστριβές με τον Ανάδοχο,ακόμη και δικαστικές εμπλοκές. Επομένως η προτίμηση του ΕΣΠΑ ήταν προφανέστατη).

Από τα ανωτέρω είναι επίσης προφανές ότι τα σχόλια του Βουλευτή κ. Γκίκα  για τη στάση του κ. Σταθάκη και άδικα είναι και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια, την αλήθεια που λόγω της αμοιβαίας φιλικής μας σχέσης ο κ. Γκίκας θα  μπορούσε να έχει ελέγξει με ένα απλό τηλεφώνημά του σε μένα.
Ατυχώς ευρίσκομαι στη στενόχωρη θέση να υπερασπίζομαι ένα από μακρού καλό φίλο από απαξιωτικά σχόλια άλλου καλού φίλου,τα οποία είμαι πεπεισμένος ότι διετύπωσε έτσι λόγω ελλιπούς,ανακριβούς  πληροφορήσεως.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τους:

-Τα επιστημονικά στελέχη του ΟΛΚΕ κ.κ. Άγγελο Χειρδάρη, Άρη Μπατσούλη και Σταύρο Λέϊσο για την κατάρτιση και εκτέλεση του προγράμματος του όλου έργου και ακόμη τον τέως Αντιπρόεδρο/Εντεταλμένο Σύμβουλο κ. Τάσο Κόλλια που είχε την εποπτεία όλλων των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων   που εγκρίθηκαν όλα και βέβαια τη Διευθύντρια Κυρία Βάσω Μαρτζούκου
για τον πάντοτεγενικό συντονισμό.

-Την τέως Βουλεύτρια Κυρία Φωτεινή Βάκη για την από την αρχή πολιτική στήριξή της για την επιτυχία του έργου – και όχι μόνο --Τον τέως Περιφερειάρχη κ. Θ. Γαλιατσάτο για την παρέμβασή του και  τον αποτελεσματικό χειρισμό του θέματος ώστε  αυτό να παραδοθεί στη διάδοχο Διοίκηση της ΠΙΝ ουσιαστικά έτοιμο προς ανάληψη των τελικών υπηρεσιακών διαδικασιών για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

Με τιμή
Σπύρος Στεφανίδης


Σημείωση της σύνταξης: Παραθέτουμε τη δήλωση του βουλευτή Κέρκυρας της ΝΔ, Στέφανου Γκίκα, όπως αυτή αναρτήθηκε στα social media:

«Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του διαγωνισμού για την Μαρίνα Μπενιτσών από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας, προκηρύχθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το σημαντικό έργο της κατασκευής του τουριστικού καταφυγίου σκαφών αναψυχής στο «Καφέ Γυαλί» στην πόλη της Κέρκυρας.
Γίνεται με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.
Τα έργα υποδομής στο «Καφέ Γυαλί» είναι συνολικού προϋπολογισμού 9.500.000€.
Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών είναι μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2021, ενώ το ηλεκτρονικό άνοιγμα των φακέλων έχει οριστεί για τις 6 Απριλίου.
Η παράδοση του έργου έχει οριστεί να γίνει σε διάστημα 18 μηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Συγχαρητήρια στην Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα, στον Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ορφανουδάκη και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΛΚΕ Σπύρο Ζερβόπουλο για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών που εκκρεμούσαν για χρόνια.
Ακόμα θυμάμαι την περίφημη δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ του κ. Σταθάκη, όταν επισκεπτόμενος την Κέρκυρα το 2016, είχε «δεσμευθεί» ότι θα έδινε 6.5 εκ. € μέχρι τέλους του 2016 από το ΠΔΕ για να ολοκληρωθεί το έργο, κάτι που φυσικά δεν έγινε «αδειάζοντας» την τότε Περιφερειακή Αρχή.
Το έργο αυτό όπως και η “Marina Mega-Yacht” στον ΟΛΚΕ που ακολουθεί, θα αποτελέσουν προστιθέμενη αξία για την Κέρκυρα και θα την αναδείξουν σε σημαντικό κέντρο Θαλάσσιου Τουρισμού!»