Λα.Συ. Βόρειας Κέρκυρας: Ο Δήμος έχασε τη μπάλα και με τη δακοκτονία

Λα.Συ. Βόρειας Κέρκυρας: Ο Δήμος έχασε τη μπάλα και με τη δακοκτονία

Φωτό αρχείου

«Χάσατε τη μπάλλα και με τη δακοκτονία, και τα πιο απλά τα κάνετε δύσκολα»

10
Μαρτίου / 2021

Η επιστολή της Λαϊκής Συσπείρωσης προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόρειας Κέρκυρας
  
Κύριε πρόεδρε, με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις θέσεις μας για τη σημερινή (10-3-2021) κατ’ επείγουσα και δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Α. Η διαδικασία που ακολουθείτε είναι απαράδεκτη:
1.Κάνετε κατ’ επείγουσα συνεδρίαση για ένα ζήτημα το οποίο το γνωρίζετε από 7-1-2021!
2.Κάνετε δια περιφοράς συνεδρίαση, συνεδρίαση δηλαδή από το τηλέφωνο με τοποθέτηση με ένα «ναι» ή ένα «όχι», τη στιγμή που για μια κοινότητα (Καβαλλουρίου) υφίσταται σοβαρό θέμα καθώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

Β. Η γενική μας θέση για τη δακοκτονία είναι η ακόλουθη:
Υποστηρίζουμε την ύπαρξη κεντρικά οργανωμένης από την πολιτεία δακοκτονίας η οποία να γίνεται με επιστημονική παρακολούθηση (γεωπόνου), να εποπτεύεται από τα θεσμικά όργανα των τοπικών κοινωνιών και των αγροτών (Κοινότητες, συνεταιρισμοί, αγροτικοί σύλλογοι), να έχει τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ελαιοπαραγωγών και να είναι ΔΩΕΡΕΑΝ με κάλυψη του κόστους από την πολιτεία.

Γ. Η θέση μας απέναντι στην εισήγησή σας:
1. Συμφωνούμε να παρθεί απόφαση σύμφωνα με αυτήν για όλα τα χωριά εκτός από το Καβαλλούρι.
2. Για το Καβαλλούρι ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΑΝΑΒΟΛΗ για 2-3 μέρες και σας ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΘΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ. Η αναβολή τεκμαίρεται από τα εξής δεδομένα:

I. Στο Δήμο έχουν κατατεθεί δύο διαφορετικές απόψεις. Η μία του Τοπικού Συμβουλίου που εισηγείται τη μη πραγματοποίηση δακοκτονίας και η δεύτερη ομάδας αγροτών που την επιθυμεί. Σύμφωνα με το νόμο και με τη δημοκρατική λογική το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει με κριτήριο αυτό που επιθυμούν οι αγρότες που κατέχουν πάνω από το 50% των ελαιοδέντρων. Εσείς όμως στην εισήγησή σας δεν αναφέρετε το ποια από τις δύο θέσεις (του τοπικού Συμβουλίου ή της ομάδας των αγροτών) πληροί αυτή την προϋπόθεση.

II. Κάθε νέο δεδομένο για ένα ζήτημα μιας Τοπικής Κοινότητας οφείλετε να το θέτετε εν γνώσει του Τοπικού της Συμβουλίου προκειμένου αυτό να τοποθετείται εκ νέου. Εσείς στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό δεν το κάνατε σε ό,τι αφορά το έγγραφο των αγροτών. 

III. Είναι αναγκαίο να δοθεί χρόνος ώστε με δημοκρατικό τρόπο η τοπική κοινωνία του Καβαλλουρίου να δείξει στο Δημοτικό Συμβούλιο το τι επιθυμεί η πλειοψηφία του. 
  
Αχαράβη, 10/3/2021                            

Με εκτίμηση,
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης»
Ρούσσινος Κώστας
Ρούσσινος Αλέξανδρος
Μπάνος Βάρθης