Σε τρεις φωτιές έτρεξε η Πυροσβεστική, μέσα σε μια ώρα - όλες από ξερά χόρτα

Σε τρεις φωτιές έτρεξε η Πυροσβεστική, μέσα σε μια ώρα - όλες από ξερά χόρτα

Περιοχή Σάντα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από ξερά χόρτα ξεκίνησαν τρεις φωτιές το μεσημέρι της Τρίτης.

02
Μαρτίου / 2021

Με διαφορά λεπτών, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήσεις για Παραμόνα, Σάντα και Δουκάδες σχεδόν ταυτόχρονα. 
Η Πυροσβεστική επιχείρησε άμεσα και έθεσε τις φωτιές υπό έλεγχο.

Παραμόνας: Κάηκαν δύο στρέμματα ξηρά χόρτα και θάμνοι.
Σάντα: Κάηκαν πέντε στρέμματα, ξερά χόρτα, θάμνοι, σχοίνα και πουρνάρια
Δουκάδες: Κάηκε μισό στρέμμα, ξηρά χόρτα και θάμνοι.