Πολιτική Προστασία Δήμου: Υποχρέωση των ιδιοκτητών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους

Πολιτική Προστασία Δήμου: Υποχρέωση των ιδιοκτητών να καθαρίζουν τα οικόπεδά τους

Προβλέπονται πρόστιμα σε περίπτωση που η αποψίλωση και η απομάκρυνση χόρτων ή απορριμμάτων δεν γίνει έγκαιρα

26
Φεβρουαρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Από το τμήμα  Πολιτικής Προστασίας του Δήμου  Κεντρικής Κέρκυρας Και Διαποντίων Νήσων ανακοινώνεται;  

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων , σύμφωνα με :
1. το Ν.3852/2010 , άρθρο 94 , παρ.1 , περίπτ.26 εδαφ. β΄(Καλλικράτης),
2. την Πυροσβεστική Διάταξη με αρ.4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-04-2012 τ.β΄),
3. την υπ'αριθμ. 3752/25-05-2018 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας , ενημερώνει ότι:

Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων , που βρίσκονται εντός της πόλης, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται όπως μεριμνήσουν:
• για την αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα ,
• για την απομάκρυνσή τους ,
• για την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους, για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Επισημαίνουμε ότι , εάν η αποψίλωση και απομάκρυνση των χόρτων και τυχόν άλλων καυστών ή εκρήξιμων υλικών δεν ολοκληρωθεί έγκαιρα , η υπηρεσία μας θα μεριμνήσει για τον καθαρισμό αυτών και την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου (0,50 ευρώ ανα τ.μ.) καθώς στον καταλογισμό των εξόδων καθαρισμού στους ιδιοκτήτες, όπως προβλέπεται στην σχετική νομοθεσία.

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς , καθ΄ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου από 1 Μαϊου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.