Ένα κεραμίδι για τους άστεγους στην Κέρκυρα

Ένα κεραμίδι για τους άστεγους στην Κέρκυρα

Επιχειρεί να μαζέψει σπίτια, η Equal Society ώστε να μπορεί να ικανοποιήσει ανάγκες ανήμπορων δημοτών. Από το πρόγραμμα θα επιδοτείται το νοίκι για ένα χρόνο.

24
Φεβρουαρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται σε εκμισθωτές διαθέσιμων ακινήτων, που επιθυμούν να συνταχθούν με την προσπάθεια του Οργανισμού για την καταπολέμηση της αστεγίας και του κοινωνικού αποκλεισμού στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 
Πιο συγκεκριμένα, ιδιοκτήτες και εκμισθωτές, φυσικά και νομικά πρόσωπα, διαθέσιμων κατοικιών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος για να συμπεριληφθεί το ακίνητό τους στη λίστα κατοικιών που θα είναι διαθέσιμες για εκμίσθωση στους ωφελούμενους του προγράμματος «Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων» της Equal Society.
Η δράση «Κοινωνική Κατοικία - Equal Society» θα καλύψει το ενοίκιο για τις στεγαστικές δαπάνες των ωφελούμενων έως του ποσού των 400 ευρώ και για διάστημα έως 12 μήνες.
Κάθε κατοικία θα πρέπει να πληροί τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης, φυσικό και επαρκή αερισμό, επαρκή θέρμανση και αποχέτευση. Επίσης είναι απαραίτητο να έχουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς ενοικίαση (π.χ. ενεργειακό πιστοποιητικό).
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται μέχρι την Παρασκευή 12 Μαρτίου να αποστείλουν την αίτηση ενδιαφέροντός τους την οποία και θα βρουν στο site της Equal Society (www.equalsociety.gr ) στη διεύθυνση Σανταρόζα 1, Αθήνα, 10564, 7ος όροφος. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117051841.