Εθελοντική αιμοδοσία από το Α.Σ. «Vourligans»

Εθελοντική αιμοδοσία από το Α.Σ. «Vourligans»

Αιμοδοσία στο κοινοτικό γραφείο Αλεπούς

19
Φεβρουαρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εθελοντική αιμοδοσία από το Αθλητικό Σωματείο "Vourligans" θα πραγματοποιηθεί το Σαββάτο 20 Φεβρουαρίου στις 17:00 στο Κοινοτικό γραφείο Αλεπούς (άνωθεν νηπιαγωγείου).

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ