Αλ. Αυλωνίτης - Λύση τώρα για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών

Αλ. Αυλωνίτης - Λύση τώρα για τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών

Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Κέρκυρας και Αναπληρωτή Τομεάρχη Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου Αυλωνίτη, σχετικά με την επαναλειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Κέρκυρας.

17
Φεβρουαρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στις 22 Ιανουαρίου 2021 ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, με πρωτοβουλία του βουλευτή Κέρκυρας και Αναπληρωτή Τομεάρχη Τουρισμού ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξανδρου Αυλωνίτη, σχετικά με την επαναλειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Κέρκυρας.

Ύστερα από την ερώτηση, μας απεστάλη η υπ’αριθμ. 108/11-02-2021 Απάντηση την οποία υπογράφει η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η απάντηση καταλήγει πως έχει επέλθει απένταξη του Ξενώνα Φιλοξενίας από το τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η δομή να βρίσκεται μετέωρη!

Το Υπουργείο αναγνωρίζει την υποχρέωση να στηρίξει τον Ξενώνα, σημειώνοντας «Οφείλουμε λοιπόν να μεριμνήσουμε έγκαιρα για την όποια αλλαγή στον τρόπο συγχρηματοδότησης στην επόμενη προγραμματική περίοδο.», ωστόσο η έκθεση και αναγνώριση ενός προβλήματος απαιτούν και το σχεδιασμό για τη λύση του.

Δυστυχώς δεν αναφέρονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα ληφθούν για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του Ξενώνα, παρά μόνον πως «έχει γνωστοποιηθεί η έναρξη της διαδικασίας επανένταξης του Ξενώνα Φιλοξενίας στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα», χωρίς να μας εκτίθεται το οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα. Το κλείσιμο του Ξενώνα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, καθώς οι ανάγκες που εξυπηρετεί είναι καίριες και κατεπείγουσες.

Κάθε ημέρα καθυστέρησης στην εκπλήρωση του έργου του μπορεί να είναι καθοριστικά αρνητική και μοιραία για τη ζωή κάθε γυναίκας και παιδιού που την έχει ανάγκη.
Με τη στάση του αυτή το Υπουργείο μας δημιουργεί εντόνως την εντύπωση πως αποφεύγει να μας απαντήσει ακριβώς επειδή δεν υπάρχει άμεσο σχέδιο, και ακόμα χειρότερα συμβιβάζεται με αυτή την έκρυθμη κατάσταση.
 
Ακολουθεί το κείμενο της απάντησης:
 
ΘΕΜΑ: «Επαναλειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών Κέρκυρας».
ΣXET.: H με αρ. πρωτ. 3471/22-1-2021
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τους Βουλευτές, σας πληροφορούμε τα εξής:
 
H Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων αντιμετώπισε τη λειτουργία του Δικτύου Δομών Γυναικών Θυμάτων Βίας ως προτεραιότητα, ξεκινώντας ήδη από τον Μάρτιο 2020 τις διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παράταση της συγχρηματοδότησης της λειτουργίας των 42 Συμβουλευτικών Κέντρων, των 20 Ξενώνων Φιλοξενίας και της 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής sos 15900 σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η συνεργασία αυτή κατέληξε στην έγκαιρη παράταση της χρηματοδότησης του συνόλου του Δικτύου Δομών για τα έτη 2021-2023 μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η οποία ανακοινώθηκε τον Ιούνιο 2020, έξι μήνες πριν την λήξη της προηγούμενης περιόδου χρηματοδότησης, προκειμένου να αποφευχθούν διοικητικές και διαδικαστικές καθυστερήσεις που θα μπορούσαν να βάλουν σε κίνδυνο την συνέχιση της χρηματοδότησης, την αδιάκοπη λειτουργία του Δικτύου Δομών, την εξυπηρέτηση δεκάδων γυναικών που αναζητούν βοήθεια και υποστήριξη και τελικά να δημιουργήσουν ένα κλίμα ανασφάλειας στους/στις συμβούλους του Δικτύου. Είναι άλλωστε η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται η εξασφάλιση της λειτουργίας του Δικτύου Δομών μέσω ΕΣΠΑ τόσο έγκαιρα και ομαλά, χωρίς καμία διακοπή στην ροή της χρηματοδότησης.
 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εξ όσων γνωρίζουμε, δεν είχε εκκινήσει καμία διοικητική διαδικασία ή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενόψει της λήξης του προγράμματος τον Νοέμβριο 2020 με σκοπό την ανανέωση και παράταση της συγχρηματοδότησής του εκ μέρους της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης και της τέως Υφυπουργού Εσωτερικών κας Μαρίνας Χρυσοβελώνη, αρμόδιας για τα θέματα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων.
 
Το Δίκτυο Δομών είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και πιο συγκεκριμένα από το 2011 και μετά την λήξη της παράτασης που μόλις ξεκίνησε, δηλαδή το 2023, θα έχει ολοκληρώσει έναν κύκλο συγχρηματοδότησης 12 ετών. Οφείλουμε λοιπόν να μεριμνήσουμε έγκαιρα για την όποια αλλαγή στον τρόπο συγχρηματοδότησης στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να αποφύγουμε την όποια αναστάτωση μπορεί να προκαλέσει η έλλειψη χρηματοδότησης έχουμε ήδη μεριμνήσει για την δημιουργία υποέργου με αντικείμενο την μελέτη μετάβασης του δικτύου δομών από το καθεστώς της συγχρηματοδότησης στην εθνική χρηματοδότηση, προκειμένου το Δίκτυο Δομών να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του διατηρώντας την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητά του.
 
Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης/Ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» έχει υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της πρώην Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) και του Δήμου στον οποίο λειτουργεί η κάθε δομή, με στόχο τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και των απαιτούμενων δράσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης.

Στην Προγραμματική Συμφωνία ορίζονται ρητά οι υποχρεώσεις και οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Η Προγραμματική Συμφωνία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης Ένταξης και καταγράφει όλες τις αναγκαίες ενέργειες καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών.
 
Σύμφωνα με την Προγραμματική Συμφωνία όλες οι δομές του Δικτύου επιβλέπονται/παρακολουθούνται επιστημονικά και συντονίζονται από το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) το οποίο είναι υπεύθυνο για την επιστημονική, οργανωτική/διοικητική και τεχνικο-οικονομική παρακολούθηση του συνολικού έργου. Το ΚΕΘΙ οφείλει να πραγματοποιεί επιτόπιες συναντήσεις στις Δομές του δικτύου και να παρέχει οδηγίες για την επίλυση τρεχόντων ζητημάτων (και μέσω καθημερινής τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας).
 
Το έργο των Δομών εποπτεύεται και αξιολογείται επιπρόσθετα από την Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΔΟΠΙΦ) μέσω της λειτουργίας της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού (ΕΟΣ), η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία των Δικαιούχων, με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και των πολλαπλών διακρίσεων κατά των γυναικών και την εξασφάλιση της ποιότητας της λειτουργίας των Δομών, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 725/19-4- 2016 Απόφαση Σύστασης Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού της Πράξης: «Οριζόντιες Παρεμβάσεις Εθνικής Εμβέλειας για την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών». Αντικείμενο της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού είναι αφενός η παρακολούθηση της εφαρμογής του πλαισίου που τέθηκε από τη ΓΓΔΟΠΙΦ για την αποτελεσματική λειτουργία των Δομών, αφετέρου ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της Προγραμματικής Συμφωνίας, καθώς και η επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία των όρων και τον τρόπο εφαρμογής της.
 
Η ΓΓΔΟΠΙΦ δύναται να καλεί στις συναντήσεις της Επιτελικής Ομάδας Συντονισμού εκπρόσωπο του Δικαιούχου για την επίλυση ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης ενώ ο Δήμος ως Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την ΕΟΣ είτε τη ΓΓΔΟΠΙΦ, είτε το ΚΕΘΙ για οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά την υλοποίηση.
 
Στην Επιτελική Ομάδα συμμετέχουν επίσης στελέχη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΚΕΘΙ, της ΕΕΤΑΑ και του ΕΚΔΔΑ που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία σε θέματα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών. Η επιτελική ομάδα συντάσσει εξαμηνιαίες αναφορές των εργασιών της. Ο Ξενώνας Δήμου Κέρκυρας άρχισε τη λειτουργία του την 1η Αυγούστου 2014 και έληξε στις 30 Νοεμβρίου 2020. Στις 17 Οκτωβρίου 2019 κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας η με Α.Π:1820/27-8-2019 Οριστική Έκθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π της Π.Ι.Ν προς τον Δήμο Κέρκυρας, μετά τον έλεγχο που πραγματοποίησε στις 23 Μαΐου 2019.
 
Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε έλλειψη υπηρεσιών φύλαξης τόσο κατά τη συγκεκριμένη στιγμή όσο και για μεγάλα προηγούμενα χρονικά διαστήματα ενώ δεν είχε τηρηθεί η προβλεπόμενη διαγωνιστική διαδικασία για την φύλαξη του ξενώνα βάσει των όρων ένταξης. Στις συστάσεις της έκθεσης υπήρξε σαφής αναφορά πως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα προταθεί η απένταξη της Πράξης.
Η ΓΓΔΟΠΙΦ παρακολουθούσε τις εξελίξεις και βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τη Διαχειριστική Υπηρεσία Ιονίων Νήσων και την Δήμαρχο Κέρκυρας, κα. Υδραίου, προκειμένου να υπάρχει επαρκής και έγκαιρη ενημέρωση για την πορεία της αξιολόγησης του Ξενώνα Κέρκυρας.
 
Με αφορμή την παράταση λειτουργίας των Δομών του Δικτύου της ΓΓΔΟΠΙΦ και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 9 των ΠΕΠ καθώς και την παρακολούθηση από τις υπηρεσίες της ΓΓΔΟΠΙΦ της απαιτούμενης διαδικασίας στάλθηκε το με Α.Π: 1349/19-11-2020 έγγραφο προς τη Διαχειριστική Υπηρεσία Ιονίων Νήσων με το οποίο ζητήθηκε γραπτή ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας παράτασης όλων των δομών που βρίσκονται στα Ιόνια Νησιά (ΣΚ Κεφαλονιάς, Κέρκυρας, Ζακύνθου και ξενώνας Κέρκυρας).
 
Στις 23 Νοεμβρίου 2020 η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων απάντησε με το Α.Π: 2682 έγγραφό της με το οποίο μας ενημέρωσε πως όσον αφορά τον Ξενώνα Κέρκυρας είχε εκδοθεί η Έκθεση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ελέγχου της Ε.Δ.Ε.Λ με σύσταση την ανάκληση της σχετικής Απόφασης Ένταξης και αποτέλεσμα την απένταξη της Πράξης.
 
Σε συνέχεια της επικοινωνίας και της συνεργασίας μας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων και την Δήμαρχο Κέρκυρας μας έχει γνωστοποιηθεί η έναρξη της διαδικασίας επανένταξης του Ξενώνα Φιλοξενίας στο τρέχον επιχειρησιακό πρόγραμμα με τη μορφή νέου έργου και ορίζοντα υλοποίησης έως το τέλος του 2023.
Η Υφυπουργός»

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ