Γενική Συνέλευση της ΕΛ.ΟΜ. ΚΡΙΚΕΤ για νέο Δ.Σ.

Γενική Συνέλευση της ΕΛ.ΟΜ. ΚΡΙΚΕΤ για νέο Δ.Σ.

φώτο αρχείου

ΚΕΡΚΥΡΑ. Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της ΕΛ.Ο.Κ, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Μαρτίου, με ώρα

01
Φεβρουαρίου / 2021

έναρξης 12:00 στα γραφεία της ΕΛ.Ο.Κ , στην οδ. Κώστα Γεωργάκη 26, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
2.  Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου από  01/01/2019  έως 31/12/2019 & 1/1/2020 έως 31/12/2020. Έγκριση και απαλλαγή της Διοίκησης.
3. Οικονομικός & ταμειακός απολογισμός εσόδων – εξόδων. Ισολογισμός –  Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής  οικ . έτους 2019 & 2020.
4.Έγκριση κανονισμών κατά της διαφθοράς και ηθικής δεοντολογίας.
5.Εναρμόνιση του καταστατικού λειτουργίας με τις διατάξεις  του Ν. 4726  ΦΕΚ Α 181/18.9.2020, τροποποίηση - διαγραφή  της παρ.2 του άρθρου 4.
6. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής (Εκτός του Προέδρου που ορίζεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο)
7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη οργάνων της ΕΛ.Ο.Κ (διοικητικό συμβούλιο και εξελεκτική επιτροπή.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα   και ώρα 13:00. στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης
.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 14 παρ. 3 του Α.Ν 2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον  Ν. 4726  /ΦΕΚ Α 181/18.9.2020  σας γνωστοποιούμε τα σωματεία που έχουν δικαίωμα ψήφου.

1.Αθλητικό Σωματείο ΑΤΛΑΣ
2.Γυμναστική Εταιρεία Κέρκυρας
3.Γυμναστική Ένωση Θιναλίων
4.Α.Π.Σ οι Λέοντες
5.Αθλητικός Όμιλος Παρελείων Κέρκυρας «Το Δέκαθλον»
6.Α.Π.Σ Ναυσικά
7.Α.Π.Σ. ΔΙΑΣ
8.Ο Πρωταθλητής  Χρήστος Τζοβαρας
9.Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος
10.Γυμναστικός Σύλλογος ΒΥΡΩΝ

Βάσει του άρθρου 8 παρ. 7 του καταστατικού της ΕΛ.Ο.Κ  τα σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην ΕΛ.Ο.Κ τους αντιπροσώπους τους τακτικούς και αναπληρωματικούς μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση.

Αιτήσεις  υποψηφιότητας και λοιπά δικαιολογητικά  θα υποβληθούν στην γραμματεία της ΕΛ.Ο.Κ έως και 15 ημέρες πριν την διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ