Τηλεδιάσκεψη Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και Ιονίου Πανεπιστημίου

Τηλεδιάσκεψη Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και Ιονίου Πανεπιστημίου

ΚΕΡΚΥΡΑ(ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ). Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, πραγματοποιήθηκε

27
Ιανουαρίου / 2021

 και δεύτερη τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή υπευθύνων τομέων - εκπροσώπους  και των δυο φορέων την Πέμπτη 21/01/2021.

Από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετείχαν οι κ.κ:  Πρύτανης Ανδρέας Φλώρος,  Αντιπρύτανης Έρευνας, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Χριστίνα Μπενέκη, Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και  Εικόνας (Κέρκυρα), αναπληρωτής καθηγητής, Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Τουρισμού (Κέρκυρα), αναπληρώτρια καθηγήτρια, Αδαμαντία Πατέλη, Πρόεδρος του Τμήματος Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) αναπληρώτρια καθηγήτρια Αικατερίνη Καμπάση,  επίκουρος καθηγήτρια του Τμήματος Περιβάλλοντος Αδαμαντία Καμπιώτη και ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας Σταύρος Βλίζος.

Από τον Δήμο Βόρειας Κέρκυρας συμμετείχαν οι κ.κ : Δήμαρχος Γιώργος Μαχειμάρης,  Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Σπυριδούλα Κόκκαλη και  Αδαμάντιος Σκορδίλης, Χημικός Μηχανικός, Διδάκτωρ Μηχανικής Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου του Βερολίνου, στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ,άμισθος σύμβουλος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

Η ομάδα των καθηγητών του Ιονίου Πανεπιστημίου παρουσίασε τις επιστημονικές και ερευνητικές δυνατότητές της και την διεπιστημονικότητα με την οποία προσεγγίζει τα κρίσιμα θέματα του περιβάλλοντός, του τουρισμού και του πολιτισμού.
Ο Δήμαρχος και η Αντιδήμαρχος του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, αναφέρθηκαν στον Τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας που εκπονήθηκε από τον καθηγητή Αδαμάντιο Σκορδίλη. Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση των κ.κ. Καμπάση, Καμπιώτη, Κόκκαλη, Σκορδίλη με αντικείμενο εκείνο της επεξεργασίας και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, της μελέτης της βιοποικιλότητας και του σχεδιασμού και της αξιολόγησης περιβαλλοντικών πολιτικών. Αναφέρθηκαν στην ανακύκλωση, με προέκταση τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση, τη διαδικασία μετατροπής υλικών άχρηστων ή ανεπιθύμητων προϊόντων σε νέα υλικά ή προϊόντα που θεωρούνται ότι έχουν μεγαλύτερη ποιότητα, όπως καλλιτεχνική αξία “upcycling art”.

Επιπλέον συζητήθηκε η επιβράβευση και η αναγνώριση των εθελοντών των πράσινων γωνιών ανακύκλωσης μέσω πιστοποίησης που θα παρέχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Η Αντιπρύτανης Χριστίνα Μπενέκη και η Πρόεδρος του Τμήματος Τουρισμού Αδαμαντία Πατέλη έδωσαν έμφαση στην ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του. Σημείωσαν πως αυτή η εναλλακτική μορφή αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης προωθεί τα ιδιαίτερα-συγκριτικά  χαρακτηριστικά-πλεονεκτήματα  κάθε περιοχής, µε βασικό γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τα πολιτιστικά στοιχεία των τοπικών κοινωνιών και  προσφέρει στον επισκέπτη αυθεντικές εμπειρίες. Από τα είδη του θεματικού τουρισμού ειδική αναφορά έγινε στον εθελοντικό, θρησκευτικό- πολιτιστικό και στον ιατρικό τουρισμό.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος τόνισε πως οι νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά μέσα είναι αναγκαία για την υλοποίηση και προβολή όλων των παραπάνω δράσεων.
Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σταύρος Βλίζος,  σημείωσε την  πλούσια πολιτιστική και λαογραφική παράδοση της Βόρειας Κέρκυρας και πρότεινε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Μουσείο καθώς και τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου πρόσβασης για τα αρχεία των παλιών κοινοτήτων.
Η τηλεδιάσκεψη ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση στο αμέσως επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθούν επιμέρους τηλεδιασκέψεις συνεργατών με εξειδίκευση των  θεμάτων συνεργασίας.

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ