Προβλήματα καθημερινότητας - πού μπορεί να τηλεφωνεί ο πολίτης

Προβλήματα καθημερινότητας - πού μπορεί να τηλεφωνεί ο πολίτης

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους πολίτες και της άμεσης αντιμετώπισης των αναγκών της καθημερινότητας, η Περιφέρεια

26
Ιανουαρίου / 2021

Ιονίων Νήσων, δημιουργεί μια τηλεφωνική γραμμή ανά Περιφερειακή Ενότητα, ώστε να μπορούν οι πολίτες να δηλώνουν τα προβλήματά που αντιμετωπίζουν και τα οποία έχουν σχέση με το οδικό δίκτυο, τον οδοφωτισμό, την κατάσταση των φρεατίων, ρείθρων, κλαδιών, πινακίδων κλπ αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

Είναι σημαντικό να έχουν οι Υπηρεσίες την άμεση ενημέρωση από τους πολίτες για να μπορούν κατάλληλα να τους πληροφορούν και να αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους.

Η τηλεφωνική γραμμή επικοινωνία θα λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 12:00 το μεσημέρι:

Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας -  Τηλέφωνο 26613-62300
Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας - Τηλέφωνο 26453-60715
Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς  - Τηλέφωνο 26713-60505
Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου - Τηλέφωνο 26953-60300

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ