Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας - θέματα

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου στις 11:00 πραγματοποιεί συνεδρίαση δια ζώσης κεκλεισμένων

21
Ιανουαρίου / 2021

 των θυρών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο Παλιό Δημοτικό Σχολείο Αχαράβης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασία Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού covid-19

2. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες.

3. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόρειας Κέρκυρας»

4. Έγκριση του 1ου και 2ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας ενός τροχοφόρου εκσκαφέα – φορτωτή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας

5. Αναθέσεις σε νομικούς

6. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και υπαλλήλων

ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ