Κράτσα κατά Γαλιατσάτου, Υδραίου και Μιχαλάτου για τον ΦΟΔΣΑ

Κράτσα κατά Γαλιατσάτου, Υδραίου και Μιχαλάτου για τον ΦΟΔΣΑ

Σήκωσε το γάντι η περιφερειάρχης κι επιτίθεται στην παράταξη της μείζονος μειοψηφίας στο περιφερειακό συμβούλιο με αιχμές εναντίον της δημάρχου του κεντρικού Δήμου και του ομολόγου της του Αργοστολίου για την κρίση στον διαβαθμιδικό Φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων και των εγκαταστάσεων διαχείρισης.

15
Ιανουαρίου / 2021

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με ανυπόστατα επιχειρήματα, αβάσιμα και ψευδή στοιχεία, παραποιούν κατάφορα την πραγματικότητα ως προς τη νομοθεσία και τον τρόπο λειτουργίας των Ο.Τ.Α. ΑΕ.
Ο Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων εφαρμόζει απόλυτα τη νομοθεσία για τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο εξελέγη σύμφωνα με το καταστατικό του φορέα και οποιαδήποτε αλλαγή της σύνθεσης θα επέλθει κατόπιν εγκρίσεως τροποποίησης του καταστατικού και ακολούθων διαδικασιών, όπως έχει ήδη ληφθεί σχετική απόφαση.
Η προγραμματική σύμβαση του Φο.Δ.Σ.Α. με τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ έγινε κατόπιν έγκρισης του δ.σ., όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία, η δε επιλογή της, έγινε απόλυτα αξιοκρατικά λόγω της τεχνογνωσίας και εμπειρίας που διαθέτει, αλλά και λόγω της συνεργασίας της με τον ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. Κέρκυρας για τη μεταφορά των απορριμμάτων.
Ενώ η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ δεν θα έχει σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων, την οποία θα επιφορτιστεί ο Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων, γιατί η ΑΝ.Α.Σ.Α. δεν ασχολείται, π.χ. με την σχέση τόσο στην αποκομιδή, όσο και στη διαχείριση των απορριμμάτων, μεταξύ Ε.Δ.Α.Κ.Ι. ΑΕ και Μεσόγειος ΑΕ;
Όσον αφορά στη συμμετοχή και τη συνεργασία των Δημάρχων Αργοστολίου και Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων στα καταστατικά όργανα του Φο.Δ.Σ.Α., ας απευθυνθεί η ΑΝ.Α.Σ.Α. στους ίδιους, προκειμένου να ενημερωθεί για τον λόγο που επιλέγουν να μην ακολουθούν τις επιταγές του νέου νομοθετικού πλαισίου, απαξιώνουν τον νέο φορέα, αλλά και τη συνεργασία με την Περιφέρεια και δεν συμβάλλουν δημιουργικά στην επιτυχία του νέου, κρίσιμου, εγχειρήματος.

Αναφορικά με τα τιμολόγια για το τέταρτο τρίμηνο του 2020, αυτά εκδόθηκαν βάσει στοιχείων, που προσκόμισαν οι ίδιοι, οι τοπικοί φορείς διαχείρισης και κατόπιν υποβολής και ομόφωνης έγκρισής τους στη γενική συνέλευση και στο διοικητικό συμβούλιο του Φο.Δ.Σ.Α., στο οποίο συμμετείχαν οι Δήμαρχοι, οι οποίοι σήμερα το καταγγέλλουν.

Ο λόγος είναι ότι ο Φο.Δ.Σ.Α., σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, αν δεν υπήρχαν οι καθυστερήσεις, που δημιουργούν οι Δήμαρχοι Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων και Αργοστολίου, θα είχε αναλάβει από το φθινόπωρο τη διαχείριση των χώρων επεξεργασίας, άρα και το κόστος των υποχρεώσεων. Η εξέλιξη αυτή παρακωλύεται στην Κέρκυρα μέχρι σήμερα εκ μέρους του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.

Παρά ταύτα, αναφορικά με τα ήδη εκδοθέντα τιμολόγια, τυχόν καταβολές από τους Δήμους, που έχουν πραγματοποιηθεί για το ίδιο διάστημα (τέταρτο τρίμηνο 2020) υπέρ των τοπικών Συνδέσμων, θα συμψηφιστούν με ισόποσο πιστωτικό τιμολόγιο.
Σε ό,τι αφορά τον νομικό σύμβουλο, αυτός δεν έχει έμμισθη θέση δικηγόρου στον Φο.Δ.Σ.Α., αλλά έχει σύμβαση για παροχή νομικών συμβουλών σε εταιρικά θέματα και έλεγχο συμφωνιών, συμβάσεων κτλ, η οποία συνάφθηκε με τη νόμιμη διαδικασία, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία (ν.1892/1990 & ν.4555/2018) για το καθεστώς των Ο.Τ.Α. ΑΕ.

Η επιλογή δε του συγκεκριμένου δικηγόρου έγινε λόγω της ενασχόλησης και εμπειρίας του με θέματα τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ρόλου του στη συγκρότηση και λειτουργία του νέου φορέα άνευ αμοιβής από τη θέση σε ισχύ του ιδρυτικού νόμου (Μάιος 2020) έως και τον Σεπτέμβριο 2020, όταν ελήφθη η απόφαση της σύναψης σύμβασης για να συνεχίσει το έργο του.

Ο κος Γαλιατσάτος, τέλος, ο οποίος θέλει να παρουσιαστεί σήμερα ως ο τιμητής των Δήμων, ίσως είναι καλύτερα ν’ ανατρέξει στο -όχι και τόσο μακρινό- παρελθόν, όταν ως επικεφαλής της Περιφερειακής Αρχής απαξίωνε τις αρμοδιότητες του α’ βαθμού Αυτοδιοίκησης ζητώντας να αναλάβει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κέρκυρα χωρίς τη συμμετοχή του Δήμου.

Σήμερα, ο επικεφαλής της ΑΝ.Α.Σ.Α. τυφλωμένος από το στείρο αντιπολιτευτικό μένος του, ενδύεται τον μανδύα του προστάτη των Δήμων υποσκάπτοντας τις προσπάθειες μιας διαβαθμιδικής συνεργασίας, το αποτέλεσμα της οποίας θα δώσει λύση σ’ ένα πρόβλημα που ταλανίζει διαχρονικά τα νησιά μας, αλλά και νέες προοπτικές και αποτελεσματικότητα σ’ έναν Περιφερειακό Σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων.