Κυριακή 03.03.2024 ΚΕΡΚΥΡΑ

Ορθοπεταλιές στην Κέρκυρα

Ποδηλατάδα
21 Σεπτεμβρίου 2016 / 11:51

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο Σύλλογος «Ορθοπεταλιά» διοργανώνει ακόμα μία ποδηλατάδα,

η οποία θα έχει σημείο εκκίνησης το Πεντοφάναρο στην καρδιά της πόλης της Κέρκυρας και θα καταλήξει στη Μαρίνα Γουβιών. Το ραντεβού στο Πεντοφάναρο είναι την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου στις 18:00. Η ποδηλατάδα απευθύνεται σε όλους και τα παιδιά είναι απαραίτητο να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα.