Η Περιφέρεια ΙΝ προμηθεύει το Λιμενικό με δυο σκάφη υγειονομικού εξοπλισμού

Η Περιφέρεια ΙΝ προμηθεύει το Λιμενικό με δυο σκάφη υγειονομικού εξοπλισμού

Ο Γιάννης Πλακιωτάκης, τον Σεπτέμβριο, κατά την παρουσίαση ενός από τα πλωτά περιπολικά με υγειονομικό εξοπλισμό που απέκτησε το Υπουργείο Ναυτιλίας μέσω του προγράμματος INTERREG «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προχωρά στην αγορά δύο σύγχρονων σκαφών με 1.000.000€ για το Λιμενικό και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών διακομιδής ασθενών.

31
Δεκεμβρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιόνιων Νησιών, εντάχθηκε στο ΕΠ ΠΙΝ 2014-2020 η Πράξη: “Προμήθεια Δύο Σκαφών κατάλληλα Διαμορφωμένων με Υγειονομικό Εξοπλισμό στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων”, με προϋπολογισμό 1.000.000 € και φορέα υλοποίησης το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα σκάφη φέρουν ναυτιλιακό, μηχανολογικό και υγειονομικό εξοπλισμό για την κάλυψη των άμεσων αναγκών διακομιδής ασθενών τόσο με COVID-19 όσο και με άλλες παθήσεις, σε μονάδες υγείας κατά το δυνατόν συντομότερα.