Απονομή πανεπιστημιακού χάρτη Erasmus στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Απονομή πανεπιστημιακού χάρτη Erasmus στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος το Ι.Π. μετακινεί κάθε χρόνο περίπου 120 φοιτητές για σπουδές / πρακτική άσκηση καθώς και προσωπικό για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση.

22
Δεκεμβρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (Ιόνιο Πανεπιστήμιο). To Τμήμα Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την απονομή του νέου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus για τα έτη 2021-27 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY) στο ίδρυμα.Η σχετική υποβληθείσα πρόταση έλαβε την  υψηλότερη βαθμολογία κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της.

Το Πρόγραμμα Erasmus, το πιο αναγνωρισμένο διεθνώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών και προσωπικού, έχει συμπληρώσει ήδη 31 χρόνια επιτυχημένης πορείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δίνοντας την ευκαιρία σε φοιτητές, διδάσκοντες και προσωπικό του Ιδρύματος να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους,  την προσωπική τους εξέλιξη και τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Παράλληλα, έχει αποδειχθεί  σημαντική η επιρροή του  σε ατομικό,  εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στους τομείς της εκπαίδευσης και της εργασίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος το Ι.Π. διαθέτει πάνω από 250 διμερείς συμφωνίες  με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ενώ μετακινεί κάθε χρόνο περίπου 120 φοιτητές για σπουδές / πρακτική άσκηση καθώς και προσωπικό για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση. Παράλληλα, υποδέχεται σημαντικό αριθμό φοιτητών  και καθηγητών για διδασκαλία ή/και επιμόρφωση.

Η ανωτέρω διάκριση για το ίδρυμα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας νέας εξωστρεφούς εποχής στο πλαίσιο της διεθνοποίησης του ιδρύματος και ενός ποιοτικού άλματος για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για το οποίο έχει δεσμευτεί η νέα Πρυτανική Αρχή του Ιδρύματος.