Σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών και σεισμών για τις Περιφερειακές Ενότητες ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Σχέδιο αντιμετώπισης πλημμυρών και σεισμών για τις Περιφερειακές Ενότητες ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο

ΚΕΡΚΥΡΑ. Στην έγκριση της 1ης έκδοσης των Σχεδίων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεσης / βραχείας διαχείρισης

20
Δεκεμβρίου / 2020

των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και σεισμών ανά Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ» και «ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ» αντίστοιχα, προχώρησε κατα πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων κατά την έκτακτη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.
 
Εισηγούμενος το θέμα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Μηλιώτης ανέφερε πως «τα επιχειρησιακά σχέδια Πολιτικής Προστασίας Ιονίων Νήσων, “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” (για τη διαχείριση  πλημμυρικών φαινομένων) και “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ” (για τη διαχείριση σεισμών), έχουν στόχο την άμεση και συντονισμένη ενέργεια όλων των φορέων (Περιφέρεια, Δήμοι, Κρατικές υπηρεσίες).

Σκοπός των Σχεδίων, είναι να υλοποιούνται προληπτικά μέτρα και δράσεις Πολιτικής Προστασίας, που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων αντιμετώπισης εκτάκτων φαινομένων όπως και αναγκών που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών σε κάθε νησί της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
 
Επίσης, τονίζεται ότι προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.