Έγκριση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του νέου Φο.Δ.Σ.Α. στο δ.σ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

Έγκριση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του νέου Φο.Δ.Σ.Α. στο δ.σ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

Δια περιφοράς, την Παρασκευή (4/12), από τις 15:00 έως τις 18:00, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση καταβολής χρηματικού ποσού για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του νέου διαβαθμιδικού φορέα

03
Δεκεμβρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ).  Συνεδριάζει, δια περιφοράς, κατεπειγόντως, το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, από τις 15:00 έως τις 18:00.

Μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, η οποία έχει τον χαρακτήρα της κατεπείγουσας λόγω της καταληκτικής ημερομηνίας (προθεσμία) για τη διενέργεια της διαδικασίας, για την οποία ζητείται η έγκριση του δημοτικού συμβουλίου, είναι η έγκριση καταβολής χρηματικού ποσού για τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του Διαβαθμιδικού Φο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 91391/561/20-11-2020 πρόσκληση της προέδρου του Διαβαθμιδικού Φορέα, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.