Η μεταφορά απορριμμάτων στη Βόνιτσα στο δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας

Η μεταφορά απορριμμάτων στη Βόνιτσα στο δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το θέμα της σύναψης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για υγειονομική ταφή αποβλήτων στον ΧΥΤΑ Παλαίρου

01
Δεκεμβρίου / 2020

στον ΧΥΤΑ Παλαίρου, του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, συζητά το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 το δημοτικό συμβούλιο Βόρειας Κέρκυρας.

Το θέμα θα συζητηθεί στην τακτική  Συνεδρίαση (25η) του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη (και για όποιον σύμβουλο προκύψει πρόβλημα σύνδεσης με τη διαδικασία της «δια περιφοράς» ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο θέλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή  τους και την ψήφο τους για κάθε θέμα).

Η τηλεσυνεδρίαση θα γίνει το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00  έως 23:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:

1. Ερωτήσεις – Ανακοινώσεις
2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης για «Αποδοχή Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και υγειονομική ταφή αυτών στο ΧΥΤΑ Παλαίρου (Εισηγητής: Δήμαρχος)