Οι τρεις προτάσεις στη συνεδρίαση του δ.σ. για το εργοστάσιο απορριμμάτων

Οι τρεις προτάσεις στη συνεδρίαση του δ.σ. για το εργοστάσιο απορριμμάτων

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη συνέχιση από τον τοπικό φορέα διαχείρισης, των ήδη δρομολογημένων διαδικασίων για το έργο του Εργοστασίου, ενέκρινε το Σάββατο κατά πλειοψηφία το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

29
Νοεμβρίου / 2020

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι τοπικοί φορείς διαχείρισης καταργούνται και αντικαθίστανται από το διάδοχο σχήμα του περιφερειακού ΦΟΔΣΑ, με πρόεδρο την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

Η αντίδραση της Μερόπης Υδραίου εδράζεται στην πεποίθηση ότι οι δρομολογημένες διαδικασίας για το έργο του Εργοστασίου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων, πρέπει να συνεχιστούν από τον αρχικό φορέα και όχι από το διάδοχο σχήμα του, καθώς θα δημιουργηθούν σημαντικές καθυστερήσεις. Προβληματική χαρακτηρίζει επίσης τη διάταξη μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων του ΣΥΔΙΣΑ.

Η μακρά συζήτηση που διεξήχθη σε δύο συνεχόμενες συνεδριάσεις επικεντρώθηκε στην συνταγματικότητα και τις ερμηνείες του νόμου βάσει του οποίου κληροδοτούνται περιουσιακά στοιχεία και δικαιοδοσίες του ΣΥΔΙΣΑ/ΦΟΔΣΑ στον νέο διαβαθμιδικό Φορέα.

Οι τρεις προτάσεις

Η δημοτική αρχή, εκδήλωσε την πρόθεσή της να αποστείλει την απόφαση στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους Υπουργούς Περιβάλλοντος (Χατζηδάκη) και Εσωτερικών (Θεοδωρικάκο). 

Βάσει της πρότασης της Δημάρχου, που ψηφίστηκε από 20 συμβούλους, το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε: 

- Την απρόσκοπτη συνέχιση των δρομολογημένων διαδικασιών για την υλοποίηση έργων σχεδιασμού και διαχείρισης στερεών αποβλήτων που είναι σε εξέλιξη από τον ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας.

- Την συνέχιση της προγραμματικής συνεργασίας δήμου-ΣΥΔΙΣΑ για υποστήριξη έργων διαγωνισμών κλπ που σχετίζονται με λειτουργία του ΧΥΤΑ Τεμπλονίου

- τη μη παραχώρηση της περιουσίας του ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας σε άλλο φορέα χωρίς νομική κατοχύρωση,

- τη θέσπιση νομοθετικής ρύθμισης που θα επαναφέρει το ισχύον νομοθετικό καθεστώς για το διαδημοτικό χαρακτήρα των ΣΥΔΙΣΑ σε ότι αφορά την Π.Ε. Κέρκυρας, άλλως τη νομοθετική ρύθμιση μεταβατικής χρονικής περιόδου για τη διαδοχή του ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας από τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ τουλάχιστον για διάστημα 18 μηνών.

Η πρόταση Τρεπεκλή, που ψηφίστηκε από 12 συμβούλους:

1.Την απρόσκοπτη συνέχιση των δρομολογημένων διαδικασιών για την υλοποίηση του σχεδιασμού και των έργων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη  από τον  Φορέα Υλοποίησης αυτών των έργων, όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία έργα για τα οποία και υπάρχουν εγκρίσεις και χρηματοδοτήσεις.

2.Τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας του Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την υποστήριξη έργων, προμηθειών, διαγωνιστικών διαδικασιών και παροχή υπηρεσιών, εφόσον ζητηθεί.

3.Την παραχώρηση της περιουσίας του ΣΥΔΙΣΑ Π.Ε. Κέρκυρας σε άλλον Φορέα, ως η κείμενη νομοθεσία ορίζει, με τη νομική κατοχύρωση της κυριότητας και των δικαιωμάτων του Δήμου και των Κερκυραίων δημοτών  και με τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες και νομοθετικές ρυθμίσεις.

4.Το Δημοτικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την κάθετη αντίθεσή του με αντιδημοκρατικές και αυταρχικές αποφάσεις της Κεντρικής εξουσίας, που αφαιρούν αρμοδιότητες από την τοπική Αυτοδιοίκηση αλλοιώνουν τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα της όπως συνέβη και με το άρθρο 93 του ν.4685/2020.

Η πρόταση Νεράντζη που πήρε μια ψήφο:

Αν η νομική υπηρεσία του Δήμου, ή οι έγκριτοι συνάδελφοι νομικοί ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρούν ότι το άρθρο 93 του νόμου 4685/20 είναι αντισυνταγματικό, βεβαίως να κινήσουμε τις απαραίτητες ενέργειες για να αποδειχθεί από την Ελληνική Δικαιοσύνη η αντισυνταγματικότητα του νόμου ή του συγκεκριμένου άρθρου.

Μέχρι όμως τα αρμόδια Δικαστήρια κηρύξουν την αντισυνταγματικότητα του νόμου, οφείλουμε να ακολουθήσουμε τις διαδικασίες και τα χρονοδιαγράμματα όπως ακριβώς προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τα έγγραφα που μας έχουν αποσταλεί τόσο από τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ Ιονίων Νήσων, όσο και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Οι νόμοι μπορεί κατά την προσωπική γνώμη του καθενός μας, να είναι σκληροί, να είναι άδικοι, να εξυπηρετούν ορισμένα συμφέροντα αλλά είναι ΝΟΜΟΙ και σε οργανωμένες κοινωνίες είναι απαραίτητοι για να μπορούμε να συνυπάρχουμε.

Οφείλουμε να αγωνιζόμαστε διαρκώς για δίκαιους νόμους, αλλά οφείλουμε επίσης να δίνουμε  το παράδειγμα στους συμπολίτες μας για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας έως ότου την αλλάξουμε αν πιστεύουμε ότι δεν είναι σύμφωνη με το σύνταγμα.