Τετράμηνη απαλλαγή τόκων υπερημερίας από την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Τετράμηνη απαλλαγή τόκων υπερημερίας από την ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας

Υιοθέτηση μέτρου οικονομικής ελάφρυνσης πληττόμενων επιχειρήσεων από την Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ηγουμενίτσας

17
Νοεμβρίου / 2020

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΔΕΥΑ).  Η ΔΕΥΑ Ηγουμενίτσας, με ευαισθησία και υπευθυνότητα, απέναντι στις πληττόμενες, από την πανδημία του κορωνοϊού, επιχειρήσεις και προκειμένου να στηρίξει έμπρακτα την ανάκαμψη της τοπικής οικονομίας, προχωρά στην υιοθέτηση του μέτρου απαλλαγής για το επόμενο τετράμηνο, από την υποχρέωση καταβολής τόκων υπερημερίας.

Ο τρόπος ένταξης στην ανωτέρω ρύθμιση από τις τοπικές επιχειρήσεις γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή-αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος στο email της ΔΕΥΑΗ [email protected], που θα συνοδεύεται:

• Είτε από την προσωποποιημένη πληροφόρηση από το TaxisNet, όπου αποτυπώνονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης

• Είτε από την δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας από το Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Πλέον των ανωτέρω, απαιτείται επίσης η αποστολή συνημμένου αντίγραφου λογαριασμού της ΔΕΥΑΗ, όπου θα αποτυπώνεται ευκρινώς ο αριθμός παροχής.