Με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το δημ. συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

Με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη το δημ. συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με 19 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

30
Οκτωβρίου / 2020

Η συνεδρίαση θα γίνει την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και από ώρα 18.00 έως 24.00.με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (εάν για κάποιον προκύψει πρόβλημα σύνδεσης και «με τη διαδικασία της δια περιφοράς»).

Η συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με live streaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
                                                           
- Ανακοινώσεις.
- Ερωτήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (στο πλαίσιο ασκήσεως Δημοτικού Ελέγχου).
 
1. Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 22-286/12.8.2020 (ΑΔΑ: ΩΝ3446ΜΓ2Α-ΦΕ6) Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.Έγκριση α) της παρατάσεως της διάρκειας του Συνδέσμου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας και β) της συνέχισης της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων).

2. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Σύνδεσμο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Κέρκυρας (Εισηγητής ο Πρόεδρος του ΣΥ.Π.Α.Π. κ. Σπυρίδων Μωραΐτης).

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

4. Έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προς ΚΕΚ ΟΑΕΔ Ιωαννίνων για τη διοργάνωση προγραμμάτων κατάρτισης στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Βαρούχας).

5. Έγκριση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής στονκ. ΣΠΙΝΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, που βρίσκεται στη θέση «ΛΟΥΤΡΟΥΒΙΑ» Κοινότητας Μπενιτσώντης Δ.Ε. Αχιλλείων(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μωραίτης).

6. Έγκριση μετατροπής της υποχρέωσης της Εταιρείας «Corfu Gardens ΑΚ. ΤΕ.ΞΕ» της παραχώρησης εδαφικής έκτασης, σε υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων(Εισηγητής οΑντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Κατέχης).

7. Έγκριση της παραχώρησης της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Κέρκυρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για την κάλυψη των «δια ζώσης» διδακτικών αναγκών των Τμημάτων του (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).

8. Χωροθέτηση διοργάνωσης από το Δήμο Χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων έτους 2020 (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου Γκίνη).

9. Εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη Χειροτονία του νέου Καθολικού Αρχιεπισκόπου Κερκύρας – Ζακύνθου – Κεφαλληνίας και Τοποτηρητή του Αποστολικού Βικαριάτου Θεσσαλονίκης Πανοσ. Π. Γεωργίου Αλτουβά (Εισηγήτρια η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων). 

10. Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

11. Έγκριση Πρακτικών Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας - Γεώργιος Παντελιός).

12. Έγκριση της παραχώρησης καταστήματος της Δημοτικής αγοράς στην «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Όλοι Μαζί για το Περιβάλλον της Κέρκυρας» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας - Γεώργιος Παντελιός).

13. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Εξωραϊστικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Τεμπλονίου και ευρύτερης περιοχής  Λιβάδι Ρόπα «Η ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΣΠΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ» για σύγχρηση με τον  Πολιτιστικό  Εξωραϊστικό Σύλλογο  Τεμπλονίου Κερκύρας (Εισηγητής ο κ. Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός).

14. Συγκρότηση επιτροπών: α) Παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β του ν. 4412/2016 και β) Παραλαβής του αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ.11δ του ν.  4412/2016 (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Ηλίας - Γεώργιος Παντελιός).

15. Αντικατάσταση εκπροσώπων – ενός Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του – στην Επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο «Αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου Πινακοθήκης Άγγελου Γιαλλινά στην Κέρκυρα» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).

16. Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Σύμβουλος κα Μαρία Ζερβού).

17. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 21-265/29.7.2020 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση δημοτικού οδικού δικτύου Δ.Ε. Κερκυραίων, Φαιάκων» ως προς τη συμμετοχή της ορισθείσας, μετά από κλήρωση, Δημοτικής Συμβούλου. Ορισμός νέου Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως.

18. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 29-352/4.10.2020 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης Επιτροπής Προσωρινής και οριστικής  Παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις- Αποκαταστάσεις Αγροτικών οδών Δ.Ε. Φαιάκων, Κερκυραίων» ως προς τη συμμετοχή της ορισθείσας, μετά από κλήρωση, Δημοτικής Συμβούλου. Ορισμός νέου Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως.

19. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτική Οδοποιία Δ.Ε. Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών». Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με τη διαδικασία της κληρώσεως, για τη συμμετοχή του στην Επιτροπή.