Μέσω internet τα φροντιστήρια για δυο εβδομάδες, και βλέπουμε

Μέσω internet τα φροντιστήρια για δυο εβδομάδες, και βλέπουμε

ΓΙΑΝΝΕΝΑ. Μαθήματα και διαγωνίσματα μέσω διαδικτύου συστήνει στα μέλη του ο σύλλογος εκπαιδευτικών φροντιστών μέσης εκπαίδευσης Ιωαννίνων, λόγω των υγειονομικών συνθηκών.

27
Οκτωβρίου / 2020

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Ιωαννίνων, μετά από συνεδρίαση που έγινε στις 26/10/2020, εκτιμώντας την κρισιμότητα της κατάστασης έτσι όπως αυτή εξελίσσεται με την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων στην πόλη μας,
Aποφάσισε ομόφωνα να απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τα μέλη του να συνεχίσουν τα μαθήματα καθώς και τα διαγωνίσματα τους μόνο μέσω του διαδικτύου (τηλε-εκπαίδευση) με όλα τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα για δύο εβδομάδες από 27/10/2020 μέχρι και 14/11/2020, με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να μας διακρίνει. Με την επανεκτίμηση της κατάστασης θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση.