«Ανοχή τέλος, αναλαμβάνουμε τη λειτουργία του Εργατικού Κέντρου»

«Ανοχή τέλος, αναλαμβάνουμε τη λειτουργία του Εργατικού Κέντρου»

Ανακοίνωση των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου, μετά τη Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου

25
Οκτωβρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ.  Ανακοίνωση εξέδωσαν μετά τη Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, οι αντιπρόσωποι του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, με την οποία τονίζουν ότι μετά την άρνηση της διορισμένης προσωρινής διοίκησης του Ε.Κ.Κ. να συγκαλέσει μέχρι τις 22/10 Γενική Συνέλευση όπως όριζε το καταστατικό, πλέον δεν μπορούν να δείξουν καμία ανοχή απέναντι στους προσωρινά διοκούντες και ως εκ τούτου αναλαμβάνουν εκείνοι τη λειτουργία του Εργατικού Κέντρου.

Καλούν μάλιστα, τους προέδρους των σωματείων και τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για άμεση σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης, διεξαγωγή αρχαιρεσιών και ορισμό νέας διοίκησης.

Παράλληλα προκήρυξαν απεργιακές κινητοποιήσεις, αρχής γενομένης με τη συμμετοχή στην απεργία των εποχικών εργαζόμενων στις 2 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Με το από 22/9/2020 αίτημα της πλειοψηφίας των αντιπροσώπων του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας, ζητήθηκε από τη διορισμένη προσωρινή διοίκηση του Εργατικού Κέντρου η σύγκλιση της γενικής συνέλευσης των αντιπροσώπων.

Μετά την άρνηση της διορισμένης διοίκησης να υλοποιήσει την καταστατική της υποχρέωση (άρθρο 16 παρ. 4) συγκαλώντας τη γενική συνέλευση των αντιπροσώπων έως της 22/10/2020 η πλειοψηφία των αντιπροσώπων σήμερα σε γενική συνέλευση, όπως είχε προαναγγείλει, στην οποία συμμετείχαν τα 2/3 του συνόλου των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων των σωματείων στο Εργατικό Κέντρο και προχώρησαν στην ακόλουθη απόφαση:

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ της πλειοψηφίας των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων των σωματείων του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας.

Κέρκυρα 25/10/2020

Οι αντιπρόσωποι των σωματείων της δύναμης του Εργατικού Κέντρου έχοντας άποψη:

- Την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η εργατική τάξη στη χώρα μας και την  Κέρκυρα από τις αλλεπάλληλες αντεργατικές επιθέσεις της κυβέρνησης και της εργοδοσίας με αφορμή την οικονομική και υγειονομική κρίση.

- Την ανάγκη ουσιαστικής λειτουργίας του εργατικού κέντρου ως συμπαραστάτη και στήριγμα των πρωτοβάθμιων σωματείων.

- Την άρνηση σύγκλισης συνέλευσης για την εκλογή νέας διοίκησης του εργατικού κέντρου από την απερχόμενη διοίκηση, με την επίκληση διαφόρων προσχημάτων και τη συστηματική παραβίαση του καταστατικού, του νόμου και των δικαστικών αποφάσεων.

Αποφασίζουμε τα ακόλουθα:

1. Δεν παρέχουμε καμία πλέον ανοχή στην παρούσα διορισμένη διοίκηση η οποία αφενός έχει στην σύνθεσή της μέλη που εξαπάτησαν το δικαστήριο, για να πετύχουν το διορισμό τους σε αυτήν και αφετέρου παραβιάζουν την δικαστική απόφαση διορισμού τους αφού δεν πραγματοποίησαν συνέλευση και εκλογές ενώ έχει παρέλθει και η χρονική διάρκεια που ορίζει η δικαστική απόφαση για τη θητεία τους.

2. Την λειτουργία του εργατικού κέντρου, τη δράση του στην κερκυραϊκή εργατική τάξη και τους χώρους δουλειάς, αναλαμβάνουμε τα σωματεία που το συγκροτούν και η πλειοψηφία των αντιπροσώπων του.

3. Προκηρύσσουμε απεργιακές κινητοποιήσεις για την αναχαίτιση του νέου αντεργατικού και αντισυνδικαλιστικού νόμου που ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση και συμμετέχουμε στην απεργιακή κινητοποίηση των εποχιακών εργαζομένων στις 2 Νοέμβρη, στις 11 το πρωί στο Εργατικό Κέντρο.

4. Δίνουμε εντολή στους προέδρους των σωματείων και τα μέλη της απερχόμενης διοίκησης που συμμετέχουν στην παρούσα να συντονίσουν τη λειτουργία και τη δράση του εργατικού κέντρου, όπως και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για άμεση σύγκλιση γενικής συνέλευσης, τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, την εφαρμογή του καταστατικού καθώς και τον ορισμό νέας διοίκησης που θα διεκπεραιώσει τις παραπάνω διαδικασίες»
.