Δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας

Δια περιφοράς συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας

ΚΕΡΚΥΡΑ. Συνεδριάζει κατεπειγόντως το Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας, δια περιφοράς, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020.

23
Οκτωβρίου / 2020

Ώρα έναρξης δήλωσης συμμετοχής, ψήφισης του κατεπείγοντος και των θεμάτων: 8.00 και ώρα λήξης: 14.00, με όποιο πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιότυπο, μήνυμα κινητής τηλεφωνίας κ.α.)

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 

1. Έγκριση α) παρατάσεως της διάρκειας του Συνδέσμου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Κέρκυρας» και β) συνέχισης της συμμετοχής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» στο Σύνδεσμο.

2. Έγκριση αύξησης ωρών απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου - μερικής απασχόλησης, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 21-260/29.7.2020 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως της χρήσεως χώρων παλαιού Δημοτικού Σχολείου Κάτω Κορακιάνας στον ΣΥΚΟΙΠΑ για τη μεταστέγαση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κάτω Κορακιάνας, κατόπιν αντίστοιχης τροποποιήσεως της υπ’ αριθμόν 7-1/7.8.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 
Ο κατεπείγων χαρακτήρας συνίσταται στο γεγονός ότι:
α) για το 1ο θέμα κρίνεται απαραίτητη η έγκριση της παρατάσεως του ΣΥΚΟΙΠΑ, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του,
β) για το 2ο θέμα κρίνεται απαραίτητη η αύξηση των ωρών απασχόλησης των καθαριστριών σε πλήρες ωράριο, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι επείγουσες ανάγκες καθαρισμού, υγιεινής, απολύμανσης και ενίσχυσης με προμήθεια υλικών, λόγω και της πανδημίας COVID-19 και
γ) για το 3ο θέμα κρίνεται απαραίτητη η αναφερόμενη στο θέμα τροποποίηση, προκειμένου να διευκρινιστεί και να συμπληρωθεί ο χρόνος παραχωρήσεως των χώρων του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στην Κάτω Κορακιάνα.