Κατανοώντας την Τουρκία μέσω Γλώσσας, Πολιτισμού, Κοινωνίας

Κατανοώντας την Τουρκία μέσω Γλώσσας, Πολιτισμού, Κοινωνίας

Νέο πρόγραμμα εξειδικευμένης επιμόρφωσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

22
Οκτωβρίου / 2020

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ). Έως τις 31 Οκτωβρίου 2020 παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης με τίτλο «Κατανοώντας την Τουρκία μέσω Στοιχείων Γλώσσας, Πολιτισμού και Κοινωνίας», που διοργανώνει το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Το επιμορφωτικό αυτό πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην εκπαίδευση όσων μελετούν και αναλύουν την Τουρκία. Η μελέτη και ανάλυση, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, των δυναμικών που εμπεριέχονται στο κράτος αυτό δεν πρόκειται να γίνει με «στατικό» τρόπο αλλά μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης στην οποία συμπλέκονται τρεις παράγοντες: η άριστη εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, η μελέτη των κοινωνικών-πολιτικών φαινομένων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία και συμπεριφορά του τουρκικού κράτους και, τέλος, η αναγνώριση και μελέτη των συμπεριφορών αυτών, εν είδει «αντανάκλασης», μέσα σε κείμενα και ομιλίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στον κάθε πολίτη, ανεξαρτήτως επαγγελματικής απασχόλησης, που ενδιαφέρεται είτε να συνδυάσει την απόκτηση μιας πλήρως εξειδικευμένης «εικόνας» για τη σημερινή Τουρκία με την παράλληλη εκμάθηση της τουρκικής γλώσσας, είτε να προετοιμασθεί και να δημιουργήσει κατάλληλες βάσεις για διαγωνισμούς και εξετάσεις σε διάφορους φορείς, συμμετοχή σε προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά προγράμματα, ή για επαγγελματικό επαναπροσανατολισμό.

Η επίτευξη αυτών θα υλοποιηθεί μέσω της οργανωμένης και συστηματικής παρουσίασης ακαδημαϊκού, ενημερωτικού και πληροφοριακού υλικού εκ μέρους εξειδικευμένων επιστημόνων. Οι κύριοι μαθησιακοί στόχοι του προγράμματος αφορούν, πρώτον, την ανάπτυξη ικανοτήτων κριτικής θεώρησης και ανάλυσης των εξειδικευμένων γνώσεων που αποκτούνται και, δεύτερον, την ικανότητα χρήσης των γνώσεων αυτών σε επαγγελματική ή διαπολιτισμικά περιβάλλοντα. Η διδασκαλία θα διεξαχθεί στην ελληνική γλώσσα και θα υλοποιηθεί μέσω της χρήσης «μεικτού τρόπου» διδασκαλίας (δια ζώσης και σύγχρονη ή/και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση), σε τρεις κύκλους.

Περισσότερα στοιχεία για τα δίδακτρα, τις διδακτικές ενότητες και τα δικαιολογητικά για αιτήσεις συμμετοχής μπορεί να βρει κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστημίου. Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, Γιώργος Μιχαλακόπουλος.